Інформація Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені йому Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, а також асигнування щодо яких визначені розписом Державного бюджету України за 2013 рік 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів відповідно до покладених на нього завдань здійснював у 2013 році фінансування організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та його Секретаріату за наступними бюджетними програмами.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2013 рік

(тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

план на 2013 рік з урахуванням внесених змін 

касове виконання за 2013 рік 

план на 2013 рік з урахуванням внесених змін 

касове виконання за 2013 рік 

план на 2013 рік з урахуванням внесених змін 

касове виконання за 2013 рік 

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:

325 065,2

274 764,1

7 017,1

5 437,1

332 082,3

280 201,2

в т. ч. за бюджетними програмами 

 

 

 

 

 

 

411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

278 315,3

240 279,2

6 940,2

5 372,3

285 255,5

245 651,5

у тому числі за відповідальними виконавцями:

 

 

 

 

 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

198 838,9

164 618,5

82,2

82,2

198 921,2

164 700,8

Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

37 579,9

33 863,0

4 046,6

2 966,4

41 626,5

36 829,4

Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

41 896,5

41 797,7

2 811,3

2 323,6

44 707,8

44 121,3

411070

0830

Фінансова підтримка газети „Урядовий кур’єр”

5 000,0

3 712,0

 

 

5 000,0

3 712,0

411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

26 005,0

19 124,1

 

 

26 005,0

19 124,1

у тому числі за відповідальними виконавцями:

 

 

 

 

 

 

Державна установа "Урядовий контактний центр"

26 005,0

19 124,1

 

 

26 005,0

19 124,1

411140

0840

Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам’яті

5 658,8

5 484,8

77,0

64,9

5 735,8

5 549,6

у тому числі за відповідальними виконавцями:

 

 

 

 

 

 

Український інститут національної пам’яті

5 658,8

5 484,8

77,0

64,9

5 735,8

5 549,6

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

10 086,1

6 164,0

 

 

10 086,1

6 164,0

у тому числі за відповідальними виконавцями:

 

 

 

 

 

 

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

10 086,1

6 164,0

 

 

10 086,1

6 164,0