У зв’язку з прийняттям Верховною Радою Постанови від 22 лютого 2014 року № 757-VII «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» Державна реєстраційна служба інформує про порядок засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір стати суб’єктами виборчого процесу.

Відповідно до Порядку засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір стати суб’єктами виборчого процесу відповідно до законів «Про вибори народних депутатів України» та «Про вибори Президента України», затвердженого наказом Міністерства юстиції  від 23.10.2008 р. №1825/5, для засвідчення копій статутних документів політична партія подає до Укрдержреєстру заяву, підписану уповноваженою за статутом особою політичної партії та засвідчену печаткою політичної партії. У разі відсутності особи, яка уповноважена за статутом представляти політичну партію, заява підписується іншим членом партії, який уповноважений на підписання заяви центральним статутним органом (копія рішення про це подається разом із заявою).

У заяві зазначаються: інформація про наявність оригіналів статутних документів (виданих дублікатів), зобов’язання партії пред’явити їх при отриманні засвідчених копій та особа, що уповноважена отримати засвідчені копії статутних документів. До заяви додаються копії статутних документів без поміток, печаток, штампів. Копія статуту може бути прошита.

Мін’юст на підставі довідки Укрдерж?реєстру про наявність чи відсутність підстав для прийняття Мін’юстом рішення про засвідчення або про відмову у засвідченні копій статутних документів приймає рішення про засвідчення копій статутних документів чи про відмову в їх засвідченні.

Мін’юст відмовляє у засвідченні копій статутних документів політичної партії у разі, якщо:

♦ заява про засвідчення копій підписана не вповноваженою особою;

♦ не подані копії документів, які потребують засвідчення;

♦ подані копії не відповідають матеріалам, що наявні в реєстраційній справі політичної партії.

Укрдержреєстр повідомляє політичну партію про засвідчення копій статутних документів чи про відмову у їх засвідченні в день отримання рішення Мін’юсту.

Укрдержреєстр не видає засвідчені копії статутних документів у разі, якщо:

♦ не пред’явлені оригінали статутних документів;

♦ пред’явлені оригінали статутних документів за інформацією, наявною у реєстраційній справі політичної партії Укрдержреєстру, оголошені у засобах масової інформації втраченими і замінені дублікатами;

♦ для отримання засвідчених копій статутних документів з’явилась не уповноважена на їх отримання особа;

♦ особа, що з’явилась за отриманням засвідчених копій статутних документів, не пред’явила документ, що посвідчує її особу.

Засвідчення копій статутних документів здійснюється безоплатно.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року (http://www.cvk.gov.ua/) документи для засвідчення копій статутних документів подаються до Укрдержреєстру до 4 квітня 2014 року включно.