КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2012 р.
№ 944
Київ

Про затвердження Державної програми “Вода Криму” на 2013—2020 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму “Вода Криму” на 2013—2020 роки (далі — Програма), що додається.

2. Пункти 18—22 додатка до Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 72, ст. 2699), виключити.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

4. Міністерству фінансів разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим передбачати під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми, з урахуванням можливостей бюджетів.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим подавати щороку до 1 березня Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про результати виконання Програми.

Прем’єр-міністр України      М. АЗАРОВ

Програма, що додається: