Президент України своїми указами 

звільнив:

РУБАН Наталію Іванівну — з посади заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України;

АРЄФ’ЄВА Володимира Володимировича — з посади першого заступника Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;

ВІТКІНА Леоніда Михайловича — з посади заступника Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;

МАРМАЗОВА Василя Євгеновича — з посади заступника Міністра економіки України;

ПЯТНИЦЬКОГО Валерія Тезійовича — з посади заступника Міністра економіки України;

КРЮЧКОВУ Ірину Володимирівну — з посади заступника Міністра економіки України;

СКРИНИКА Олександра Павловича — з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

ПЕТРЕНКА Володимира Оникійовича — з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу»;

БІРЮКА Сергія Олексійовича — з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку із закінченням строку повноважень;

КОТЬКАЛА Олександра Борисовича — з посади заступника Голови Державної податкової адміністрації України відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу»;

ДУНАЙЛА Сергія Леонідовича — з посади члена Національної комісії регулювання електроенергетики України;

КАЛЬЧЕНКА Валерія Миколайовича — з посади члена Національної комісії регулювання електроенергетики України;

прийняв відставку:

Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу» прийняти відставку заступника Голови Державної податкової адміністрації України МАТВЄЄВА Олега Валентиновича.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

звільнив:

Безуха Анатолія Вікторовича — з посади голови Державної геологічної служби у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України);

Сальника Валерія Григоровича — з посади заступника голови Державної геологічної служби у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України).