Звертається до вас багатодітна мати. Я народилася 1969 року, маю 12 дітей. Також я інвалід-чорнобилець ІІІ групи. З листопада 1991-го по травень 2012 року безперервно перебувала у декретній відпустці та по догляду за дітьми до трьох років.

Хочу дізнатися: в якому віці та за яких умов можу вийти на пенсію? Заздалегідь вдячна за відповідь.

Н. КОЗЕЛ,
с. Морочне Рівненської обл.

Владислав МАШКІН,
директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду:

— Відповідно до частини 1 статті 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — закон) особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менш як 15 років.

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що було чинне до набрання чинності цим законом.

Згідно з пунктом «ж» статті 56 Закону «Про пенсійне забезпечення» час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, зараховується до страхового стажу.

Починаючи з 01.01.2005 року, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку).

Крім  того, відповідно до абзацу 4 пункту 3 розділу 15 «Прикінцеві положення» закону жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Відповідно до пункту «ж» статті 13 Закону «Про пенсійне забезпечення», жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей до 14-річного віку, мають право на пенсію, незалежно від віку і трудового стажу в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів.

Право на пенсію по інвалідності відповідно до статті 32 закону мають особи, визнані інвалідами ІІІ групи віком від 40 до 42 років включно за наявності на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією не менше дев’яти років страхового стажу.

Враховуючи вищезазначене, для визначення права на пенсію вам слід звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання.