Один із найавторитетніших у міжнародному освітньому середовищі  вебометричний рейтинг університетів світу в січневій публікації (його складають двічі на рік) оприлюднив чергову розстановку за ступенем представлення діяльності цих навчальних закладів в інтернет-просторі. Цього разу до рейтингу ввели й 297 вітчизняних вишів. Приємно відзначити, що цього року серед вишів Черкащини лідер — Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Серед українських вишів університет посідає 19-ту сходинку, а серед вишів Центральної та Східної Європи — 257-му. Щодо педагогічних вищих навчальних закладів, то до двадцятки найкращих увійшли лише два університети: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова й Уманський державний педагогічний університет. Порівняно з рейтингами, оприлюдненими Webometrics у попередні періоди, УДПУ демонструє надзвичайно стрімку позитивну динаміку.

Орієнтувати адресно

До цього слід додати надзвичайний успіх навчального закладу в цьогорічній вступній кампанії. Він підтвердив свою популярність і затребуваність. Як і торік, до університету порівняно з іншими вишами області надійшло найбільше заяв від абітурієнтів. Замість традиційного останніми роками зменшення кількості студентів тут спостерігають зростання контингенту, який за напрямами і спеціальностями перебуває в межах ліцензованого обсягу.

Ректор університету професор Олександр Безлюдний, розповідаючи про сьогодення ВНЗ, наголосив на профорієнтаційних заходах, які набули системного характеру. Їх координує нині відділ професійно-кар’єрної орієнтації та доуніверситетської підготовки.

— У цьому році ми охопили шість областей України: Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, Вінницьку, Київську та Одеську. У 37 районах цих областей працювали з 1007 загальноосвітніми навчальними закладами. У II етапі профдіагностичної роботи врахували результати попередніх вступних кампаній, зокрема завдяки ретельному моніторингу навчальних закладів простежили основний географічний зріз абітурієнта. Тому працювали адресно. Це й дало очікуваний результат.

Крім того, протягом минулого навчального року університет брав участь у 27 ярмарках навчальних закладів, організованих за підтримки міських та районних центрів зайнятості. Найцікавіше цю роботу організовують, на мій погляд, центри зайнятості Київської та Одеської областей. Факультети університету налагодили з ними тісну співпрацю.

Студенти історичного факультету не тільки глибоко й детально вивчають звичаї українців, а й самі намагаються відтворити історичний побут українського села. Фото з архіву УДПУ

В умовах відкритого суспільства

Що ж так приваблює молодь до цього, на перший погляд, звичайного навчального закладу? Відповідь на це запитання знаходимо на кожному кроці. Студенти, які вперше відчинили двері університету, й ті, для яких за роки навчання він уже став рідним, з перших днів переконуються, що для них тут створено всі умови для навчання і гармонійного розвитку особистості. Славну традицію зустрічати 1 вересня оновленими кабінетами та аудиторіями підтримано й цього року. Адміністрація, факультети, колективи викладачів та технічних працівників виконали велику роботу: чимало приміщень зазнали капітальних перетворень, у решті зроблено косметичні ремонти. Тішить, що в належному стані утримують об’єкти, де в попередні роки зроблено капітальні ремонти. Сяють чистотою вестибюлі,  навчальні  корпуси, творчі лабораторії та майстерні,  наукові центри, аудиторії, кабінети, музеї й гуртожитки.

Прикмета сьогодення — аудиторії поповнено новим технічним устаткуванням, зокрема мультимедійним, сучасними меблями, встановлено пластикові віконні блоки. Особливо багато зроблено, щоб студенти могли комфортно почуватися під час роботи в медійних центрах.

— Нині, — наголошує Олександр Іванович, —  живемо в умовах відкритого суспільства, інтегрованого у світовий простір. Склалася принципово нова структура попиту на освіченість, яка не мислима без нового погляду на освіту. Можу навести деякі переконливі докази. Соціологічне опитування наших студентів-першокурсників  показало: 30 відсотків із них прийшли до УДПУ, побачивши реальну перспективу стажування чи навчання за кордоном. Це цікавий і переконливий факт. Нині батьки й абітурієнти більше уваги звертають на акредитацію та імідж ВНЗ, куди планують вступати. Важливо також, що наші випускники затребувані на ринку праці й майже стовідсотково працевлаштовуються.

Європейський вибір України реалізують проекти УДПУ з міжнародної співпраці. Як активний суб’єкт європейського освітнього простору університет уклав понад 50 угод про співпрацю з міжнародними партнерами. Ми плідно співпрацюємо з вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Швеції, Португалії, Греції, Італії, Пакистану, Білорусі, Узбекистану, Азербайджану. Свідчення визнання університету освітньо-науковим співтовариством не лише в Україні, а й далеко за її межами, — те, що викладачі УДПУ імені Павла Тичини є членами 20 міжнародних адміністративних структур, асоціацій, товариств, семінарів тощо.

Завдяки міжнародній діяльності вдалося реалізувати новий шлях фінансування наукової мобільності викладачів та студентів. Зокрема університет виступив співкоординатором проектів EMINENCE та EMINENCE II, які фінансує Європейська комісія в межах програми «Еразмус Мундус» (програма, спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів і вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах). Завдяки проекту студенти, викладачі та інші працівники мають змогу навчатися і проводити наукові дослідження за кордоном. Найактивніше УДПУ співпрацює з вишами Польщі, де стажуються викладачі, навчаються студенти, особливо за програмою подвійного диплома.

В Умані давно працюють за Болонською системою і тепер можуть видавати дипломи європейського зразка, адже підготовка студентів до навчання і роботи у європейському освітньому просторі — відповідь на процеси глобалізації. Саме тому сюди їдуть навчатися студенти з Китаю, Нігерії, Зімбабве, Сербії, Судану, Азербайджану та інших країн.

Досвід за плечима не носити

Зрозуміло, зауважують в університеті, українській системі освіти до європейського рівня треба ще йти, але новий Закон України «Про вищу освіту» сприятиме руху вперед, бо визначає шляхи підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. У законі велику увагу приділено зокрема університетській науці. До речі, УДПУ давно працює у цьому напрямі. До прикладу, тут діють три науково-дослідні центри подвійного підпорядкування — Міністерству освіти і науки та Національній академії педагогічних наук України. Ще є міжвідомчий центр прикладної лінгвістики, підпорядкований Національній академії наук України.  22 лабораторії працюють над важливими науковими проектами. За положеннями нового закону, студенти матимуть більше часу на самостійну роботу, відповідно зможуть працювати в наукових центрах та лабораторіях.

Ще одне досягнення — військова підготовка студентів. Улітку перші студенти після дворічної підготовки прийняли Присягу на вірність українському народові. Усі вони підпадають під мобілізацію, і жоден не відмовився від присяги.

Звичайно ж, найпріоритетніше питання — підготовка науково-педагогічних кадрів. Якщо раніше тут не мали спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, то за останні три роки створили кандидатську та докторську спеціалізовані вчені ради. Пишаються потужним колективом науково-педагогічних працівників, серед яких багато відомих науковців, докторів наук, членів різних академій. Дбають і про молоду зміну: в науковій інфраструктурі університету активно займаються науково-дослідною роботою 193 молоді вчені, з них 2 доктори наук, 54 кандидати, 55 аспірантів, понад 80 викладачів, здобувачів та співробітників.

Активно впроваджують дистанційне навчання, використовуючи навчальне середовище Moodle. На сьогодні в системі такого навчання зареєстровано майже 8500 користувачів (студенти, викладачі та системні адміністратори). У перспективі планують ліцензування дистанційної форми навчання на окремих факультетах за напрямами підготовки.

Важливий показник діяльності університету — захист інтелектуальної власності та розвиток інноваційної діяльності. У попередньому навчальному році викладачі університету одержали 6 патентів, подали до відділу реєстрації Державної служби інтелектуальної власності України понад 50 охоронних документів (свідоцтв) на навчально-методичні та наукові публікації, 30 з яких уже одержали.

У наукових дослідженнях беруть активну участь студенти. Плідно функціонує Студентське наукове товариство, яке сприяє виявленню дослідницьких умінь та навичок у здібних студентів, залучає їх до різних форм наукової діяльності.  Багато студентів ведуть науково-дослідну роботу в 300 наукових гуртках та проблемних групах, чимало з них — активні учасники наукових заходів, які відбувалися на базі інших ВНЗ. Минулого навчального року 12 студентів УДПУ стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (університет посів 2-ге місце серед педагогічних вишів України), 8 здобули перемоги  у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей (4-те місце серед педуніверситетів).

На недавній міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Другій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів World Edu УДПУ нагороджено дипломом І ступеня у номінації «Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему екологічної освіти». Також за активне впровадження інноваційних технологій у навчання і виховання УДПУ імені Павла Тичини нагороджено почесним дипломом. Участь у міжнародній виставці була надзвичайно корисною. Естетично, зі смаком оформлена змістовна експозиція викликала в організаторів та учасників особливий інтерес.

Конфуцій стверджував, що до знання ведуть три шляхи: шлях роздумів — найблагородніший, шлях наслідування — найлегший, шлях досвіду — найгіркіший. Однак хоч би яким гірким був досвід, він неоціненний. Надбання, здобуті завдяки наполегливості та щоденній практиці, переконані в університеті, неодмінно стануть трампліном для нових набутків.