Якщо на момент закінчення моїх повноважень як сільського голови я перебував на лікарняному - на лікуванні у стаціонарному відділенні обласної лікарні, чи мали право мене звільнити за моєї відсутності? А ще я не використав належну мені за законом та посадою відпустку, то чи це мені якось компенсують? Чи поширюється на мене дія п. 5 частини 1 статті 40 КЗпП, за яким людину не можна звільнити з посади під час перебування на лікарняному? Взагалі, поясніть, будь ласка, детально, коли, власне, за законом закінчуються повноваження сільського голови?

Іван СТОРОЖЕНКО,
с. Кичинці Черкаської обл.

Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ,
заступник начальника Головдержслужби України:

- Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих зборах.

Звільнення зазначених осіб відбувається відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" у зв'язку із закінченням строку повноважень.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень", частина перша статті 42 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.

Отже, звільнення цих осіб відбувається в день закінчення строку їх повноважень, незалежно від того, чи перебувають вони на лікарняному або у відпустці, оскільки підставою їх звільнення є визначений спеціальним законом юридичний факт щодо набуття повноважень на зазначених посадах іншими особами.

Листок непрацездатності посадовим особам, звільненим із зазначених підстав, оплачується відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими похованням".

Як вбачається із надісланої вами інформації, з березня 2000 року ви працювали на посаді сільського голови. 12.11.2010 року були оприлюднені результати голосування, і до виконання обов'язків приступив новообраний сільський голова. З 04.11.2010 року ви перебували на лікуванні у стаціонарному відділенні обласної лікарні.

Враховуючи це, ваше звільнення з посади сільського голови мало відбутися 12.11.2010 року (ця дата має зазначатися і у трудовій книжці), незважаючи на перебування на цей час на лікуванні у стаціонарному відділенні обласної лікарні, оскільки гарантії, визначені частиною 3 статті 40 КЗпП України щодо заборони звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, на виборних осіб, у тому числі і на сільського голову, не поширюються.

Щодо права на відпустку, вважаємо, що у період з 01.03.2010 року до 03.10.2010 року ви його мали, проте скористатися ним повинні були виключно до 12.11.2010 року, тобто до моменту закінчення строку ваших повноважень як сільського голови.

Щодо поширення дії п. 5 частини 1 статті 40 КЗпП на виборних посадових осіб місцевого самоврядування (голова, секретар) повідомляю. Згідно з вказаною нормою трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема, у випадку нез'явлення на роботу протягом понад 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.

За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

На виборних осіб (голова, секретар) органів місцевого самоврядування із вказаної норми в повному обсязі поширюється лише перша частина - щодо розірвання трудового договору у випадку нез'явлення на роботу протягом понад 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. Друга частина зазначеної норми, що стосується збереження місця роботи (посади), поширюється на згаданих осіб лише з урахуванням встановленого строку їх повноважень, визначеного статтею 42 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".