Для інформування громадськості про висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року кандидатів (колективи), громадського обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів) публікуємо список таких кандидатів (колективів) із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб’єктів їх висування.

Результати громадського обговорення, зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року, просимо надсилати комітету до 1 липня 2017 року на адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: 03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 36, к. 104 та на електронну адресу: kdpuo@ukr.net.