Чи можу оформити соціальну виплату як малозабезпечена сім’я? На даний час не працюю. Діти отримують аліменти, платить держава, оскільки перший чоловік не платить. Я зараз у шлюбі, чоловік офіційно не працює, тато пенсіонер, мама не працює.

Г. Авраменко,
м. Київ

Директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан СВІТЛИЙ

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі — соціальна допомога).

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Зазначимо, що шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги.

Соціальна допомога не призначається, якщо, зокрема:

у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більш ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

Соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

Якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, державна соціальна допомога призначається: не більш ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка, згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії, потребує постійного стороннього догляду;

відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Для призначення соціальної допомоги подається, зокрема:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Зауважу, що інформація, про склад малозабезпеченої сім’ї заявника, зазначається в декларації.

Я людина з інвалідністю 1 групи. Чоловік опікується мною, і виплата у нього 34,00 грн, щомісячно (і звичайно, стаж, і віртуальна мінімалка, через яку зняли субсидію), а у подруги така сама ситуація, інвалідність 1 групи, і її доглядає сестра, виплата сестри 290,00 грн, і рахують споживчий кошик. Яка різниця між опікунами, що отримують 34,00 грн, і тими, що майже 300,00 грн? Як вони називаються — опікуни чи соціальні робітники? Яка різниця?

М. Галінченко

Згідно із Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 за №2671-VIII (введено в дію з 01.01.2020) (далі — Закон), фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є, зокрема, особами з інвалідністю I групи.

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд.

Компенсація за догляд призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі — структурний підрозділ) за місцем проживання / перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги документів.

Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

Розмір компенсації за догляд обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Прошу відповісти на питання: чи має право батько надавати соціальні послуги своїй дитині, інвалідові з дитинства 2 групи?

Світлана Козловець

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» (далі — Закон), до надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, крім визначених частиною другою цієї статті, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи — підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до закону без здійснення підприємницької діяльності.

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є:

1) особами з інвалідністю 1 групи;

2) дітьми з інвалідністю;

3) громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

4) невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

5) дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України.

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи — надавача соціальної послуги за попередніх шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги. Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи — надавача соціальної послуги обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більш як 360 годин на місяць.

Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, виплачується фізичним особам — надавачам соціальних послуг, які не перебувають у трудових відносинах, не є фізичними особами — підприємцями, не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не перебувають на обліку як безробітні.

Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (далі — компенсація) здійснюється відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №859.

Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Чи зараховують військово­службовцям на пільгових умовах до вислуги років для призначення пенсії службу на території колишньої Югославії у складі миротворчих сил ООН з 20.04.1994 по 04.10.1994?

Володимир Страп

Заступниця директора департаменту — начальниця управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана ШУТА

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців визначено Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон №2262).

Види служби та періоди військової служби, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії, визначені статтею 17 Закону №2262 та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей».

Відповідно до статті 17-1 Закону №2262, обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється, як правило, за послужним списком особової справи військово­службовця, особи, яка має право на пенсію за Законом №2262.

Функції з підготовки документів для призначення (перерахунку) пенсії, в тому числі розрахунку вислуги років, належать до компетенції уповноважених органів міністерств і відомств, у яких проходили службу військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Органи Пенсійного фонду України при призначенні (перерахунку) пенсій відповідно до Закону №2262 визначають розміри пенсій на підставі документів, наданих уповноваженими органами відповідних міністерств і відомств.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторськими правами