УПЕРШЕ

Незалежна Україна впевнено увійшла в третє тисячоліття як  держава з унікальними надбаннями  в галузі ракетно-космічної науки і техніки

Проте її подальший розвиток у цій царині не в останню чергу залежить від якості підготовки кадрів вищої кваліфікації. З огляду на це видання комплексу підручників для студентів профільних вишів, об’єднаних єдиним тематичним напрямом «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки», є  важливим та своєчасним. Над його створенням працював великий колектив авторів, серед них не тільки відомі вчені та фахівці ракетно-космічної галузі, а й представники молодого покоління.

Слід зазначити, що комплект підручників, складовими якого стали сім книжок —  «Технологія виробництва літальних апаратів із композиційних матеріалів», «Герметичність в ракетно-космічній техніці», «Твердотопливні ракетні двигуни. Матеріали і технології», «Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні», «Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці», «Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів», «Ракети-носії і космічні ступені ракет як об’єкти керування», — є першим національним виданням, що слугує підготовці висококваліфікованих фахівців ракетно-космічної науки і техніки.

Авторами приведено унікальний теоретичний матеріал, розглянуто питання його практичної реалізації в проектуванні, конструюванні, експериментальному відпрацюванні та виробництві об’єктів ракетно-космічної техніки. Тут докладно викладено теоретичні основи та практики створення ракет-носіїв і космічних апаратів.

Навчальний матеріал подано в логічній послідовності — від історичних фактів становлення ракетно-космічної галузі України до методів проектування, відпрацювання та технології виробництва сучасних зразків об’єктів цієї галузі. Книжки підготовлені за схемою використання конкретних прикладів розв’язання актуальних завдань на фундаментальних теоретичних засадах, що є найбільш доцільним і ефективним методом підготовки фахівців ракетно-космічної техніки.

Водночас  підручники мають практичну цінність не тільки для студентів та аспірантів авіаційно-космічного напрямку, а й для науковців та інженерів, оскільки в них сформульовані наукові проблеми та завдання, які потребують дослідження і розв’язання.

Слід зазначити, що  комплекс навчальної літератури враховує освітянські вимоги сьогодення, зокрема узгоджується з принципами Болонського процесу, а також   поглиблення співробітництва між відповідними галузями європейської та української промисловості. До речі, подібного видання в інших країнах не існує.

Тож цілком логічним є висунення комплексу підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» у семи книгах на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки за 2011 рік. Я впевнений, що авторський колектив цього видання у складі Полякова М. В., Гайдачука О. В., Кобріна В. М., Джура Є. О., Манько Т. А., Саніна А. Ф., Шептуна Ю. Д., Кулика О. В., Джур О. Є., Хуторного В. В. заслуговує на таку відзнаку.