ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ

Як заповнюється поле «Головний бухгалтер» при поданні звітності електронкою, якщо посада головного бухгалтера відсутня

Якщо у платника податків штатним розкладом не передбачено посади головного бухгалтера, то при поданні звітності в електронному вигляді електронні цифрові підписи (далі — ЕЦП) посадових осіб накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП керівника, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника.

Нагадаємо, платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Після підготовки такого документа на нього накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків у такому порядку: першим — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим — ЕЦП керівника, третім — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.      

Відповідна норма визначена р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 №233.

Терміни подання заяви у разі збігу зі святковим або вихідним днем

Новостворені суб`єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановлені для ІІІ—VI груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

У разі, якщо 10-й день з дня такої реєстрації припадає на святковий або вихідний, то термін подання зазначеної заяви для новостворених фізичних осіб-підприємців не продовжується. Тобто останнім днем подання заяви буде той, що передує вихідному або святковому дню.

Нагадуємо, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування регулюється положеннями ст. 298 Податкового кодексу України.

Отримання та збереження квитанцій при поданні звітності в електронному вигляді

Після того як платник надіслав звітність електронкою (засобами телекомунікаційного зв’язку) до органу Міндоходів, він отримує першу та другу квитанції.   

Перша квитанція є підтвердженням платнику передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу Міндоходів. Ця квитанція надсилається органами Міндоходів на електронну адресу, з якої було надіслано податкову звітність. Якщо на електронну адресу платника не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним.

Підтвердженням платнику прийняття його податкових документів до бази даних Міндоходів є друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі. В ній визначаються:

- реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі,

- відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа,

- результати перевірки електронних цифрових підписів (далі — ЕЦП),

- інформація про платника податків,

- дата та час приймання,

- реєстраційний номер,

- податковий період, за який подається податкова звітність,

- дані про відправника квитанції.

На цю квитанцію накладається ЕЦП органу Міндоходів, здійснюється її шифрування та надсилання платнику засобами телекомунікаційного зв’язку.

Другі примірники першої та  другої квитанцій в електронному вигляді зберігаються в органі Міндоходів.

Нагадаємо, якщо податковий документ в електронному вигляді надійшов до органу  Міндоходів до 16 години, то протягом двох годин з моменту прийняття (неприйняття) платнику надсилається друга квитанція. Якщо після 16 години — протягом перших двох годин наступного робочого дня.

Архів надісланих до органу Міндоходів файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП платника податків та отриманих електронних квитанцій зберігається протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях. Тобто 1095 днів з дня подання податкової звітності.

Відповідна норма визначена р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 №23.

Порядок реєстрації Книги обліку доходів і витрат

Фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування, повин ні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга) та мати підтвердні документи щодо походження товару. У Книзі на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

Форму Книги обліку доходів і витрат  та порядок її ведення затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 р. №1025. Підприємці отримують та оформлюють Книгу самостійно. Вона має вигляд зошита чи блокнота, прошнурована з пронумерованими сторінками.

Для ведення Книги обліку доходів і витрат зазначені фізичні особи-підприємці звертаються із відповідною заявою до територіального органу Міндоходів України за місцем основного обліку щодо її реєстрації.

Водночас, у разі використання фізичною особою-підприємцем у своїй підприємницькій діяльності  найманих працівників книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.

Книга обліку доходів і витрат ведеться щоденно. У ній відображаються фактично отримані суми доходів від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом звітного року записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у фізичної особи-підприємця.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі, регулюється ст.177 Податкового кодексу України.

Пересилання товарів міжнародними поштовими та експрес-відправленнями

При пересиланні товарів (за винятком підакцизних) міжнародними поштовими відправленнями (МПВ) на адресу одного одержувача громадянам необхідно пам’ятати такі основні правила:

- товари фактурною вартістю менше за 300 євро звільняються від оподаткування;

- при пересиланні товарів частіше ніж один раз на добу вартість таких відправлень сумується. При цьому товари не оподатковуються за умови, якщо їх сумарна вартість не перевищує 300 євро.

Водночас товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. У такому випадку митні органи залучають відповідних фахівців, уповноважених для проведення зазначених видів контролю.

Відповідні норми визначено у ст.  319 та 237 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI.

Строки подання звітності та сплати ПДВ у серпні

Суб’єкти господарювання, які звітують з ПДВ поквартально, повинні подати податкову декларацію за II квартал 2013 року до 9 серпня 2013 року включно. А останнім днем сплати суми податкового зобов’язання, зазначеної у поданій податковій декларації, буде 19 серпня 2013 року.

Суб’єкти господарювання, які звітують з ПДВ помісячно, повинні подати податкову декларацію за липень 2013-го до 20 серпня 2013 року включно. А сплатити податкові зобов’язання потрібно до 30 серпня 2013 року включно.

Відповідну норму визначено п. 49.18 ст. 49 та п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями і листом ДПС України від 28. 01. 2013 1947/7/15-2117.

Ведення Книги обліку доходів фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп, а також платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів. У Книзі щоденно за підсумками робочого дня відображаються отримані доходи.

Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів і витрат. 

Форми Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15. 12. 2011 р. № 1637.

Записи у цих книгах здійснюються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. Зокрема, зазначаються кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку, та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги). Водночас у Книзі обліку доходів і витрат зазначаються  понесені витрати, зокрема суми оплачених, придбаних товарів (робіт, послуг), виплаченої заробітної плати, на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Дані таких книг фізична особа-підприємець використовує для заповнення Податкової декларації.

Відповідні норми ведення обліку платниками єдиного податку визначено у ст. 296 Податкового кодексу України.

Правові засади застосування строщеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку  встановлено гл. І розд. ХІV ПКУ.

Інформаційно-комунікаційний департамент
Міністерства доходів і зборів України