Проходження по «зеленому коридору» звільняє громадян від заповнення митної декларації

Обравши «зелений коридор», громадянин підтверджує відсутність у нього будь-яких товарів, що підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню і які заборонені або обмежені до переміщення в Україну.

Так, громадянин має право переміщувати через митний кордон України у ручній поклажі або супроводжуваному багажі без письмового декларування:

♦ особисті речі:

♦ два мобільні телефони, одну відеокамеру, один фотоапарат, два переносні персональні комп’ютери;

♦ спортивне спорядження;

♦ особисті прикраси, які були у користуванні;

♦ одяг, взуття, призначені виключно для власного користування;

♦ 500 мл туалетної води та/або 100 мл парфумів;

♦ інші товари для особистого користування;

♦ товари (призначені для відчуження, в т. ч. для дарування), загальна вартість яких не перевищує 1000 євро;

♦ готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу;

♦ алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та інші) у кількості 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л; тютюнові вироби — 200 цигарок або 50 сигар чи 250 г тютюну (або 250 г цих виробів);

♦ продукти харчування для власного споживання на суму, яка не перевищує 200 євро:

♦ в упаковці виробника (призначеній для роздрібної торгівлі)  — 1 упаковка або загальною масою не більше ніж 2 кг кожного найменування;

♦ без упаковки — до 2 кг кожного найменування;

♦ неподільний продукт, готовий до безпосереднього вживання, — 1 шт. кожного найменування;

♦ лікарські засоби  у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

Норми переміщення товарів, готівки, тютюну, продуктів харчування та алкогольних напоїв «зеленим коридором» діють один раз на 24 години.

Відповідні норми передбачено у ст. 370, 374, 376 та 378 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Порядок  ввезення в Україну готівки визначений главою 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 р. № 148.

Фізичні особи-підприємці не зобов’язані використовувати печатку при здійсненні підприємницької діяльності

Фізичні особи-підприємці, у тому числі платники єдиного податку, рішення про використання печатки приймають самостійно в залежності від специфіки діяльності.

Крім того, нормативно-правові акти з питань оподаткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти органи Міндоходів України про отримання або знищення печатки.

У Господарському кодексі України, яким визначено особливості статусу громадянина як суб’єкта господарювання, не міститься вимог щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання (ст. 128 ГКУ від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями). 

Заповнення Книги обліку доходів і витрат підприємцем

Фізичні особи-підприємці, що здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, повинні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі —Книга) та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форму та порядок ведення Книги затверджено наказом ДПС України від 24.12.2010 р. №1025.

Для ведення Книги суб’єкту господарювання потрібно звернутися із заявою до органу Міндоходів за місцем основного обліку її реєстрації. При цьому, у разі використання фізичною особою-підприємцем у своїй господарській діяльності найманих працівників, книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.

Книга повинна бути прошнурована з пронумерованими сторінками. На титульному аркуші зазначається:

♦ адреса місця здійснення діяльності;

♦ прізвище, ім`я, по батькові;

♦ реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта у разі його відсутності.

 Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України. 

Адвокати, що здійснюють підприємницьку діяльність, ведуть дві книги обліку

Якщо фізична особа провадить незалежну адвокатську діяльність та одночасно здійснює й підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування, така особа веде дві книги обліку доходів і витрат:

1. Книгу обліку доходів і витрат (затверджену наказом ДПА України від 24.12.2010 р. №1025) — для відображення доходів, отриманих від адвокатської діяльності;

2. Книгу обліку доходів (затверджену наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. №1637) — залежно від обраної групи платника єдиного податку.

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються у податковій декларації платника ЄП-фізичної особи-підприємця. Форму такої декларації затверджено наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».

Декларація подається у строки:

— для платників єдиного податку І та ІІ груп — у строки, встановлені для річного податкового періоду. Тобто протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем звітного року;

— для спрощенців ІІІ та V груп — у строки, встановлені для квартального податкового періоду. Тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу. У 2013 році: за І квартал — до 10 травня; за півріччя — до 10 серпня; за 9 місяців — до 9 листопада; за рік — до 9 лютого.

Порядок ведення діяльності на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності визначено розділом XIV Податкового кодексу України. 

Інформаційно-комунікаційний департамент
Міністерства доходів і зборів України