МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2013                                                    м. Київ                                                                       № 482

ЗареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїни
30
липня 2013 р.за № 1272/23804

ПровнесеннязміндоПорядкувстановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної  політики Залізниць держав-учасниць  Співдружності Незалежних Держав на  перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних  вантажів залізницями України та тарифних  ставок у дол. США при перевезенні вантажів  за конкретними напрямками

Відповіднодопідпункту 4.3.1 підпункту 4.3 пункту 4 ПоложенняпроМіністерствоінфраструктуриУкраїни, затвердженогоУказомПрезидентаУкраїнивід 12 травня 2011 року № 581, тазметоюзбереженняіснуючихізалученнядодатковихвантажопотоківтранзитнихвантажів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності  Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол.США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074, такі зміни:

1.1. У пункті 3.4 розділу III цифри «30» замінити цифрами «50».

1.2. Пункт 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.2. Прийняття пропозицій щодо встановлення ініційованих коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками вважається доцільним у разі відповідності таким критеріям:

залучення за рахунок наданих коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками нових, додаткових вантажопотоків цього вантажу або для збереження існуючого вантажопотоку;

перевезення відповідних вантажів у плановому періоді не є збитковим.

В інших випадках прийняття пропозицій вважається недоцільним».

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр В.В. КОЗАК