П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула заяву про порушення та проведення спеціального розслідування з метою застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження (далі — Заява), що надійшла від Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Зоря» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше хімічне об’єднання» (далі — Заявник), та інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

За результатами розгляду Комісія встановила:

у Заяві наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

надані матеріали містять достатньо доказів, відповідно до яких можна зробити висновок, що протягом 2014 — 2016 років імпорт в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту здійснювався у таких розмірах і на таких умовах, що могло мати місце заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику.

Комісія дійшла такого висновку на підставі нижчезазначеного.

Заява містить дані щодо обсягів імпорту в Україну товару, який є об’єктом розгляду, в абсолютних показниках, а також відносно обсягів виробництва та споживання, а саме:

в абсолютних показниках:

- імпорт товару в Україну у 2015 і 2016 роках, порівняно з 2014 роком, зріс на 87% та 225% відповідно;

у відносних показниках:

частка імпорту у споживанні у 2015 і 2016 роках, порівняно з 2014 роком, зросла на 80% та 200% відповідно;

частка імпорту у виробництві у 2015 і 2016 роках, порівняно з 2014 роком, зросла на 100% та 260% відповідно.

Аналіз цінової динаміки свідчить, що протягом досліджуваного періоду ціни імпорту були нижчі за ціни Заявника (крім 2016 року) та собівартість його виробництва.

За таких умов стан Заявника погіршився, що позначилося на його соціально-економічних показниках у 2015 і 2016 роках, порівняно з 2014 роком, а саме:

обсяги продажу на внутрішньому ринку України зменшилися на 5% та 8% відповідно;

обсяги виробництва зменшилися на 5% та 6% відповідно;

завантаження виробничих потужностей скоротилося на 5% та 7% відповідно;

продуктивність праці зменшилася на 0,21% та 1,3% відповідно;

зайнятість знизилася на 6% та 8% відповідно;

реалізація товару на внутрішньому ринку протягом періоду дослідження була збитковою.

Ураховуючи вищезазначене та відповідно до статті 9 Закону, Комісія прийняла рішення від 31.07.2017

№ СП—377/2017/4411-05 «Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту» (далі — розслідування).

Об’єктом розслідування є товар, що має такий опис: кислота сірчана та олеум, що імпортуються в Україну та можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 2807 00 00 00.

Проведення розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією чи Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересованої сторони розслідування необхідно вказати: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися українським перекладом. У разі якщо інформація носить конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 31.07.2017 № СП—377/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація

Контактний телефон: 596-68-04.

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2.

Контакти вхідної кореспонденції:

тел. 253-93-94, 253-74-69, 253-63-71,

факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі