ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 2 липня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія ) розглянула:

скаргу публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – заявник) стосовно захисту від демпінгового імпорту прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо інформації та доказів того, що існує загроза заподіяння шкоди національному товаровиробнику в майбутньому, з урахуванням наступних обставин: зростання обсягів імпорту товару в Україну, наявність у експортера достатнього експортного потенціалу, наявність можливості впливу імпорту товару в Україну з Республіки Білорусь та Республіки Молдова на зниження цін або значне перешкоджання зростанню цін, що зумовить імовірне зростання потреб у нових імпортних поставках.

Протягом періоду дослідження (2013—2016 роки та 1—3 квартал 2017 р.):

- обсяги імпорту товару походженням з Республіки Білорусь постійно зростали. Суттєве зростання відбулося у 2014 р. порівняно з 2013 р. — на 2894 %, та в 1—3 кварталі 2017 р. порівняно з 1—3 кварталом 2016 р. — на 934 %. У зазначені періоди суттєво зросла частка імпорту з Республіки Білорусь у споживанні: на 4200 % і 988 % відповідно;

- обсяги імпорту в Україну товару походженням з Республіки Молдови знижувалися протягом періоду 2013—2016 роки, проте в 1—3 кварталі 2017 р. порівняно з 1—3 кварталом 2016 р. відбулося суттєве зростання — на 2759 %. Частка імпорту з Республіки Молдови у споживанні в зазначений період також зросла на 2800 %;

- виробничі потужності в Республіці Білорусь перевищують ринок споживання в Україні, зокрема у 2016 р. та в 1—3 кварталі 2017 р., а потужності в Республіці Молдова майже дорівнюють українському споживчому ринку товару;

- у період 2014—2016 роки обсяги імпорту прутків з вуглецевої та інших легованих сталей з Республіки Білорусь та Республіки Молдова були незначними, ціни, за якими товар походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова реалізовувався в Україні, не мали вирішального впливу на формування цін на товар заявника та інших українських виробників. Проте протягом періоду 1—3 кварталу 2017 р. імпорт товару з Республіки Білорусь та Республіки Молдова значно зріс та здійснювався за цінами, що були нижчими від цін на товар заявника, обсяги такого імпорту не були незначними, тому заявник потрапив у залежність від цінової політики виробників товару Республіки Білорусь та Республіки Молдова на внутрішньому ринку України.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-393/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: прутки гарячекатані, які мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною, круглого поперечного перерізу діаметром до 40 мм (включно), з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00, 7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00, походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 02.07.2018 № АД-393/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94; 

e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}