ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 26 травня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула скаргу «Щодо порушення та проведення антидемпінгового розслідування стосовно імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао з Російської Федерації» (далі — скарга) асоціації «Укркондпром», що діє від імені кондитерської корпорації ROSHEN, ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка», ПАТ «Полтавакондитер», а також звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Комісія встановила за результатами розгляду, що у скарзі:

наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

наведена інформація, згідно з якою за період з 2012 по 2014 роки імпорт в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао (далі — товар) походженням з Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними, відповідно до положень Закону;

міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну товару походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробникові;

у період з 2012—2014 роки:

обсяги імпорту з Російської Федерації порівняно з 2012 роком зросли у 2013 році на 22%, у 2014 році скоротилися на 9 % відповідно;

експортні ціни у 2014 році були нижчими, ніж ціни продажу на внутрішньому ринку Російської Федерації;

у 2014 році порівняно з 2012 відбулося суттєве погіршення основних фінансово-економічних показників національного товаровиробника:

обсяги виробництва скоротилися на 36 %;

використання потужностей зменшилося на 37 %;

обсяги продажу на внутрішньому ринку України зменшилися на 10 %;

обсяги інвестицій скоротилися майже на 50 %;

персонал скоротився на 31 %;

прибутковість виробництва знизилася на 32 %;

зарплата персоналу, зайнятого на виробництві, скоротилася на 24 %;

продуктивність праці скоротилася на 7 %.

У зв’язку із вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-357/2016/4411-05 згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, який має такий опис: шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 1806 31 00 00, 1806 90 11 00, 1806 90 19 00 і 1806 90 50 00.

Країною походження товару є Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі коли розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 26 травня 2016 року № АД-357/2016/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація:

телефони: 596-67-55, 596-67-48, 521-16-24;

e-mail: ast@me.gov.ua, aanovitskiy@me.gov.ua, suhanov@me.gov.ua, tradedefence@me.gov.ua;

адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел: 253-93-94, 253-74-69 і 253-63-71, факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі