«Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі створить унікальні можливості для прискорення модернізації української економіки. Цими можливостями потрібно грамотно скористатися. І на це у нас є 10 років перехідного періоду. А хто не перебудується за 10 років, той просто не витримає конкуренції.

Ми повинні враховувати те, що наші конкурентні переваги — не дешеві, поки що, ресурси, а великий потенціал нашої енергетичної галузі, продуктивне сільське господарство, перспективні науково-технологічні розробки, зокрема сильні позиції в інформаційно-комунікаційних та біотехнологіях. Але головне — наш унікальний людський капітал. Саме він є критично важливим для здійснення всіх запланованих масштабних перетворень.

У процесі підготовки проекту угоди значною мірою вдалося захистити інтереси реального сектору вітчизняної економіки. В ході переговорів знайдені компромісні рішення, які прийнятні для обох сторін. Згідно з досягнутими домовленостями, лібералізація торгівлі охоплює понад 97% тарифних ліній, або понад 95% обсягу двосторонньої торгівлі між сторонами.

Розвиток інформаційних технологій закладає підвалини реформування реального сектору. Фото Олега МАРКЕВИЧА

До того ж скасування ввізних мит, які сьогодні діють в Європейському Союзі щодо українських товарів, відбудеться вже в перший рік дії угоди. При цьому середня ставка мит в Україні знизиться для товарів з Євросоюзу вдвічі: з 4,95% до 2,42%, в той час як середня ставка мит Євросоюзу для українських товарів зменшиться в 15 разів: з 7,6% до 0,5%. Це практично нульові.

Основні зміни для 99% українських товарів, що постачаються до ЄС, відбудуться вже в перший рік дії угоди ще до ратифікації угоди державами—членами ЄС. Натомість мито для товарів з ЄС в Україні знижуватиметься поступово, протягом чотирьох років.

Таким чином, українські виробники отримають часову перевагу і шанс підвищити конкурентоспроможність своєї продукції не тільки на ринку Євросоюзу, а й на ринках третіх країн. При цьому додаткове зростання очікується переважно за рахунок таких видів економічної діяльності, як сільське господарство, харчова промисловість, текстильний та шкіряний сегменти легкої промисловості, металургія та оброблення металу, машинобудування, транспортні послуги, послуги юридичним особам тощо.

Крім того, наявність міжнародного договору, що передбачає вільну торгівлю з Європейським Союзом, має стати потужним аргументом на користь збільшення прямих іноземних інвестицій, особливо з третіх країн, у виробництво в Україні товарів або послуг, орієнтованих на експорт до країн—членів ЄС. Повторю, що і ресурсна база, і логістика для цього в Україні є.

Посилення конкурентоспроможності українських виробників також справить позитивний вплив на розвиток внутрішнього ринку, дасть змогу заміщувати імпорт власними товарами. Ці зміни відчує не лише бізнес, а й кожен громадянин України.

Разом з тим потрібно усвідомити, що завдання з імплементації угоди вимагає напруженої та скоординованої роботи уряду, парламенту та українського бізнесу, адже більшість положень угоди, в першу чергу щодо функціонування зони вільної торгівлі, являє собою «домашнє завдання» для нашої держави і створення таких умов, передусім правових, за яких зона вільної торгівлі буде взаємовигідною та підвищить конкурентоздатність України.

Важливо й те, що Угода про асоціацію — не догма. Передбачена можливість її періодичного перегляду. Це рівноправний міжнародний договір. На найвищому рівні політичний діалог та діалог в інших сферах відбуватиметься на рівні саміту, на якому Україну представляє Президент, а ЄС — президенти Європейської ради та Європейської комісії.

Для контролю за виконанням угоди та її перегляду буде створено Раду асоціації. Так звана платформа громадянського суспільства допоможе залучити до реалізації угоди всіх громадян.

Водночас перебудова вітчизняної економіки відкриє нові перспективи інтенсифікації співробітництва з країнами Митного союзу та СНД. В Угоді про асоціацію немає, і про це говорить також і офіційна заява Європейської комісії, жодних положень, які б перешкодили нашим планам розширенню співпраці з Митним союзом, країнами СНД та іншими партнерами за межами Євросоюзу».

Зі вступного слова глави уряду на засіданні Кабінету Міністрів України 18 вересня 2013 року