У Запорізькій області затверджено план заходів з реалізації концепції розвитку сільських територій. До нього належать п’ять напрямів, які охоплюють ключові для села галузі. Це спільний продукт структурних підрозділів Запорізької ОДА, райдержадміністрацій, виконкомів об’єднаних територіальних громад. Реалізація заходів концепції розрахована на 2018—2025 роки.

Головне — реалізація

За напрямом «Підвищення якості життя сільського населення» передбачено підтримку індивідуального житлового будівництва на селі, вдосконалення її механізмів з державного та місцевих бюджетів, розвиток мережі закладів охорони здоров’я і поліпшення медичного обслуговування, впровадження місцевих програм розвитку фізкультури і спорту та пропагування здорового способу життя. І надалі триватимуть перевірки стану автомобільних доріг загального користування, поетапні плани ремонтних робіт з урахуванням потреб екстреної медичної допомоги на селі. Зміцнюватимуть матеріально-технічну базу закладів культури, впроваджуватимуть сучасні інформаційні технології. Розроблятимуть регіональні програми відновлення та збереження культурної й історичної спадщини територіальних громад. Модернізуватимуть інженерні мережі й водоочисні споруди для забезпечення сільського населення питною водою належної якості. Підтримуватимуть діяльність сільських центрів надання житлово-комунальних послуг, підвищать їхній рівень, розвиватимуть соціальні послуги у сільських громадах.

У напрям «Охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості» входять організація роботи з видалення залишків не придатних чи заборонених до використання пестицидів й агрохімікатів, накопичених за попередні роки, зокрема тари, в якій зберігають та перевозять відходи, прибирання стихійних сміттєзвалищ. Ідеться про розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, спрощення умов раціонального використання рекреаційних ресурсів територій, об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища. Створюватимуть музейні кімнати та експозиції, еколого-освітні центри, мережі гуртків екологічного напряму, експедиційні загони та екологоосвітні стежини на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Розроблятимуть заходи зі збереження окремих видів флори і фауни, середовищ їхнього існування на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Будуватимуть водопровідні й каналізаційні очисні споруди із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

За напрямом «Диверсифікація та розвиток сільської економіки» передбачено створення організаційних, соціальних та економічних умов для розвитку різноманітних форм господарювання на селі. Розробляють заходи щодо розвитку туристичної та рекреаційної діяльності в сільській місцевості. Створюють належні умови для переходу держустанов, організацій на альтернативні джерела енергії, зменшення залежності населення від споживання традиційних енергоресурсів, упровадження систем енергозаощадження. Нові пілотні проекти стимулюватимуть такі види діяльності, як туризм, сфера обслуговування, народні промисли. Розробляють пілотні проекти з виходу малих і середніх сільгосптоваровиробників на організовані товарні ринки. Створюють реєстр інвестиційних програм і проектів з розвитку сільських територій.

Напрям «Освіта та інформаційно-консультаційне забезпечення» передбачає проведення інформаційно-роз’яснювальної, консультаційної роботи, навчання сільських громад для участі в розробленні проектів міжнародної технічної допомоги і залучення безробітних, які житуть у сільській місцевості, до підприємницької діяльності. Розвиватимуть інноваційні технології, передбачено розширення системи дорадництва у сільському господарстві. Фахівці працюватимуть над залученням міжнародної технічної допомоги на формування локальних проектів розвитку сільських територій. Триватимуть навчальні програми, тренінги, семінари для сільських голів і фермерів щодо розвитку несільськогосподарських видів бізнесу на селі.

Приклади успішної роботи

До речі, у 2017 році 16 об’єднаних територіальних громад Запорізької області отримали майже 71 мільйон гривень держсубвенцій на реалізацію 116 проектів на селі.

«А ще майже всі громади беруть активну участь у проектах міжнародної технічної допомоги, залучаючи значні фінансові ресурси на модернізацію інфраструктури, поліпшення бізнес-середовища та наближення адміністративних послуг до громадян, — каже заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко. — Завдяки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реконструйовано будівлю адміністративно-медичного призначення Комиш-Зорянської громади, підвищено енергоефективність будівлі. Це дало змогу наблизити медичні послуги до жителів, значно підвищити якість.

Берестівська громада реалізувала проекти загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. За ці кошти відремонтовано громадські будівлі, створено комфортні умови для дозвілля, заняття спортом. Громада обрала шлях активного просування власних ініціатив серед грантових організацій, має перспективи залучення значних ресурсів на подальший розвиток. У межах роботи Проекту ЄС/ПРООН у Воскресенській ОТГ створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, який виробляє брикети із соломи, переробляє зернові на крупи чотирьох видів, виготовляє макаронні вироби. Це дало змогу створити нові робочі місця, замінити вугілля на біопаливо. Як і всі мікропроекти в межах проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», кооперативи отримали співфінансування з облбюджету обсягом 10% вартості проектів.

Приклад успішної роботи громади щодо залучення інвестицій — Біленьківська сільська ОТГ. На її території за інвестиційні кошти компанії «Нібулон» збудовано перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт.

Щодо фінансової підтримки окремих селян Запорізької області депутати облради пропонують збільшити обсяги фінансування із загального фонду обласного бюджету на 2,5 мільйона гривень — на надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам за цільовою регіональною програмою «Сільське подвір’я».