Не все оподатковують військовим збором

У разі якщо суму коштів на лікування працівника та придбання лікарських засобів не виплачують (не компенсують) працівникові, а працедавець перераховує її на рахунок закладу охорони здоров’я, то такий дохід слід розглядати як надання працедавцем цільової благодійної допомоги разового характеру. Тобто таку суму коштів військовим збором не оподатковують.

Нагадаємо, об’єктом оподаткування військовим збором є зокрема доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платникові у зв’язку з трудовими відносинами (п. п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями).

Із цим роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 132).

Визначення граничного строку подання декларації

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим.

Однак термін сплати податків і зборів у такому разі не переноситься. Тобто платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. При цьому платник не повинен враховувати перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями.

Відповідна норма передбачена ст. 49 та ст. 57 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Про уточнюючу звітність 

Якщо платник податків отримав копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати проведення такої перевірки, то уточнюючі розрахунки він може подати до її початку.

Під час проведення документальних планових та позапланових перевірок платник не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряє контролюючий орган.

Про проведення документальної планової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлює наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у разі, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки. Разом з копією наказу повинно бути письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Відповідна норма передбачена ст. 50 і 77 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.   Це роз’яснення у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у категорії 135.02.

Сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу юрособою

Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному контролюючому органу за місцем перебування та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби. Розрахунок подають за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

До розрахунку обов’язково додають копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив реєстрацію.

Тож юрособа збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачує за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, чинними на день сплати.

Якщо місце перебування юрособи та місце реєстрації транспортного засобу не збігаються, то збір за першу реєстрацію транспортного засобу за місцем перебування юрособи не сплачують, оскільки його сплачують за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, чинними на день сплати.

Порядок сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу регулює ст. 239 Податкового кодексу України.

Інформаційно-комунікаційний департамент ДФС