Фахівці Головного управління Міндоходів у м. Києві нагадують, що 0% ставка застосовується для платників податку на прибуток, які відповідають таким критеріям:

протягом 3-х послідовних попередніх років, або з часу створення підприємства, розмір річних доходів наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3-х мільйонів гривень;

середньостатистична кількість працівників підприємства за визначений період не перевищувала 20-ти осіб;

розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом (у 2013 році з 1 січня по 1 грудня це - 2294 гривень, а з 1 грудня по 31 грудня – 2436 гривень).

Наразі, якщо платник податку порушує хоча б один з показників основних критеріїв у будь-який звітний період, а саме щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, то прибуток такого платника у цьому звітному періоді оподатковується за загальною ставкою податку на прибуток, яка у 2013 році складала 19%.

Нагадуємо, що термін подання звітності підприємствам, які мають 0% ставку податку на прибуток за результатами діяльності у 2013 році, триває до 3-го березня 2014 року, повідомляє прес-служба столичного управління Міндоходів. 

Оподаткування операцій з цінними паперами

Головне управління Міндоходів у м. Києві звертає увагу, що при складанні податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік платникам податку на прибуток, які здійснюють операції з торгівлі цінними паперами, необхідно врахувати, що згідно із пунктом 31 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, сформований станом на 1 січня 2013 року, не враховується при визначенні фінансового результату в наступних звітних податкових періодах.

При визначенні прибутків/збитків витрати, понесені платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат.

Якщо за результатами звітного періоду прибуток від операцій із цінними паперами, що перебувають (не перебувають) в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій, сума перевищення оподатковується за ставкою 10 відсотків (пункт 151.4 статті 151 Податкового кодексу).

Обмеження права на нарахування податкової знижки

Головне управління Міндоходів у м. Києві звертає увагу громадян, що відповідно до норм Податкового кодексу України податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Кодексу;

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Нагадаємо, згідно з нормами Податкового кодексу України за наслідками звітного податкового року платник податку має право на отримання податкової знижки. Підставою для її нарахування є річна податкова декларація про майновий стан та доходи, в якій зазначено перелік дозволених до включення витрат. Також необхідною умовою нарахування та отримання знижки є документальне підтвердження понесених витрат.