Голова Державної 
служби статистики
Олександр ОСАУЛЕНКО

Напередодні Дня працівників статистики, який щорічно відзначається 5 грудня, наш кореспондент зустрівся з головою Державної служби статистики, доктором наук з державного управління, професором, членом-кореспондентом НАН України Олександром Осауленком.

— Олександре Григоровичу, чим особливим запам’ятався цей рік для української статистики? Розкажіть, будь ласка, більш докладно про основні досягнення.

— У цьому році ми успішно завершуємо виконання вже четвертої довгострокової програми — Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року — і маємо підстави бути задоволеними результатами своєї роботи: по суті вдалося сформувати принципово нову статистичну систему, яка в цілому відповідає сучасним вимогам розвитку економіки та суспільства.

Значних якісних змін зазнали майже всі сфери державної статистичної діяльності. Щоб не зловживати увагою читача, зазначу лише основні напрями нашої роботи у цьому році: подальше вдосконалення організації та проведення статистичних спостережень, запровадження моніторингу інформаційних потреб користувачів і покращення доступу до статистичних даних, зменшення звітного навантаження на респондентів, удосконалення статистичної методології та звітності, підготовчі роботи до Всеукраїнського перепису населення та Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису та інші.

Однією з найскладніших і найвагоміших робіт була підготовка та запровадження нових редакцій Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) та Статистичної класифікації продукції, повністю гармонізованих з відповідними європейськими класифікаціями. З огляду на те, що КВЕД, крім статистики, використовується також у багатьох інших сферах державного управління, Держстатом були підготовлені відповідні методологічні матеріали, на веб-сайті розміщений спеціальний сервіс, надавалися необхідні роз’яснення з питань кодування широкому колу користувачів.

Значна увага приділена розвитку інформаційних технологій, зокрема розроблено та розпочато підготовку до впровадження інтегрованої системи оброблення статистичних даних (так званої ІСОСД) на базі сучасних технологій підготовки, планування та проведення статистичних спостережень, оброблення й аналізу даних, а також поширення отриманої статистичної інформації.

— А які плани та напрями  подальшої роботи? 

— Ми не зупиняємося на досягнутому, оскільки європейська та міжнародна статистика не стоять на місці.  Для підвищення якості статистичної інформації потребують зміцнення партнерські взаємовідносини всіх учасників процесу статистичного виробництва. Потрібно налагодити постійний зворотний зв’язок із респондентами державних статистичних спостережень, постачальниками адміністративних даних, співвиробниками статистичної інформації та її користувачами. Це передбачає застосування новітніх технологій, раціоналізацію вибору джерел для уникнення дублювання інформаційних потоків, заміну суцільних спостережень вибірковими опитуваннями тощо. Дані державних статистичних спостережень підлягатимуть оцінюванню за критеріями якості Європейської статистичної системи, готуватимуться відповідні звіти з якості інформації.

Також потребує вдосконалення система навчання персоналу, що охоплює як, власне, реалізацію навчальних заходів за відповідними програмами, так і правові, інфраструктурні та організаційні аспекти, пов’язані з підготовкою і проведенням таких заходів.

Названі напрями покладені в основу проекту Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, спрямованої на подальше вдосконалення державної статистичної діяльності, наближення її до європейських стандартів. Наразі проект подано на погодження заінтересованим органам державної влади, після чого буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Статистика знає все! Фото УНІАН

— Олександре Григоровичу, чи зазнали змін особливості роботи Держстату з користувачами та респондентами?

— Якісне задоволення потреб користувачів статистичної інформації та налагодження співпраці з респондентами завжди було і залишається основним нашим завданням. Для забезпечення користувачів інформацією органи державної статистики здійснюють широку інформаційно-публікаційну діяльність: у 2012 році було підготовлено понад 9 тис. статистичних бюлетенів, близько тисячі статистичних збірників, а також  39 тис. експрес-випусків і 1,5 тис. доповідей.

Популярною серед користувачів є система веб-сайтів органів державної статистики, де розміщуються актуальні оперативні дані, періодичні статистичні показники, в тому числі в динаміці, а також широкий спектр інформації про нашу діяльність. Сайти постійно модифікуються та розвиваються, зростає і кількість їх відвідувань, у середньому на 10% за рік. Зокрема, у цьому році лише на сайті Держстату вже зафіксовано понад 2 млн відвідувань.

Для зручності користувачів і забезпечення більш широкого доступу до офіційних статистичних видань на сайті розміщено календар оприлюднення інформації та в повному обсязі подано майже 40 збірників, понад 130 бюлетенів, 20 доповідей, близько 300 експрес-випусків.

Про важливість статистичної інформації для суспільства свідчить і той факт, що в цьому році тільки на центральному рівні було опрацьовано та надано відповіді більш ніж на 1400 запитів, які надійшли до Держстату відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Для популяризації діяльності органів державної статистики та підвищення статистичної грамотності населення наразі ми працюємо над розробленням науково-популярного видання «Сучасна статистика» для широкого кола користувачів та навчального посібника «Світ очима статистики» для дітей шкільного віку.

Для встановлення партнерських відносин з респондентами широко практикується проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання відповідних консультацій, підготовка оглядових листів за результатами проведення статистичних спостережень тощо. Вдосконалено систему електронної звітності: тепер в електронному вигляді через мережу Інтернет можна подавати 93% статистичних форм. Зменшенню звітного навантаження сприяє й оптимізація інформаційних потоків і уникнення дублювання даних у формах державних статспостережень і адмінзвітності, для чого значно розширений взаємообмін інформаційними ресурсами між органами статистики та іншими органами державної влади на основі відповідних угод, яких наразі укладено 22. Це дало змогу протягом останніх років скоротити обсяг лише статзвітності на понад 20%.

— Поінформуйте наш читацький загал, яка ситуація з проведенням двох ключових статистичних спостережень — перепису населення та загального сільськогосподарського перепису?

— Протягом року органи статистики продовжували підготовку до проведення наймасштабніших статистичних робіт — Всеукраїнського перепису населення та Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

Було розроблено та затверджено Програму перепису населення, проект якої пройшов широке суспільне обговорення. Крім того, виготовлений необхідний картографічний матеріал, сформовані списки житлових будинків, завершуються роботи зі створення технічної бази та програмного комплексу для оброблення результатів перепису, розпочато виготовлення переписного інструментарію для проведення опитування населення (загальний тираж необхідної документації — близько 134 млн бланків) тощо.

У липні цього року з метою підготовки до Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису, який передбачено провести у 2014 році, було проведено пробний сільгоспперепис у Баштанському районі Миколаївської області.

Крім того, реалізовано низку інших заходів. Однак підготовка до переписів проходить в умовах значних бюджетних фінансових обмежень, що не дало змоги провести перепис населення в цьому році, у зв’язку з чим Кабінет Міністрів за поданням Держстату прийняв рішення про його перенесення на 2013 рік.

— В умовах інтеграції України в європейське та світове співтовариство важливе значення має міжнародна співпраця в сфері статистики. Цікаво дізнатися про роботу Держстату в цьому напрямі.

— Усі напрями діяльності органів статистики орієнтовані на максимально повне запровадження міжнародних, перш за все європейських, статистичних норм і стандартів. Для цього Держстат активно співпрацює із провідними міжнародними організаціями у рамках спільних проектів і програм технічної допомоги. Серед них ключову роль відіграє проект Світового банку «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні», реалізація якого нині триває. За оцінкою Світового банку, цей проект в Україні один із найбільш успішних.

Крім того, ми активно співпрацюємо з ЄЕК ООН, МОП, ЄАВТ, ОЕСР, Фондом народонаселення ООН, Міждержавним статистичним комітетом країн СНД тощо. Основними формами взаємодії тут виступають методологічні розробки, надання технічної допомоги, участь у роботі  конференцій, семінарів і робочих груп та обмін статистичною інформацією.

Також Держстат продовжував забезпечувати виконання вимог спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду, найбільш жорсткого міжнародного стандарту у сфері статистики та розпочав роботу з вивчення умов приєднання до нового стандарту вищого рівня ССПД Плюс, нещодавно схваленого Виконавчою радою МВФ.

У вересні цього року в Києві пройшла конференція Міжнародної асоціації офіційної статистики, організатором якої виступав Держстат. У її роботі взяли участь близько 400 учасників із 53 країн світу. Все це сприяє підвищенню довіри до української статистики у світі, її подальшій адаптації до відповідних міжнародних стандартів.

 Користуючись нагодою, хочу через вашу газету привітати всіх статистиків: фахівців органів державної статистики, працівників статистичних служб інших установ, організацій і підприємств, науковців, викладачів, студентів, і побажати їм міцного здоров’я, щастя, добробуту та всіляких гараздів.

Леонід САМСОНЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олександр ОСАУЛЕНКО. Народився 2 січня 1951 року на Черкащині. Освіта вища. У 1974 році закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «механізована обробка економічної інформації, інженер-економіст». Пройшов шлях від інженера до керівника статистичного відомства держави.

Доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України. Має почесне звання «Заслужений економіст України». Представник України у Комісії ООН з народонаселення та розвитку, член Бюро Конференції європейських статистиків.

ВІТАННЯ

Шановні працівники статистики!

Від імені уряду України щиро вітаю Вас з професійним святом!

Статистична служба займає чільне місце у розв’язанні складних завдань забезпечення соціально-економічного розвитку, адже якісна статистична інформація є важливою і невід’ємною базою для формування та реалізації політики Уряду, прийняття оптимальних управлінських рішень, здійснення контролю та прогнозування розвитку національної економіки.

Щиро дякую Вам за відданість справі та Вашу щоденну працю, яка потребує терпіння та відповідальності.

Бажаю щастя, міцного здоров’я та благополуччя Вам та Вашим родинам!

З повагою

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ