Відповідно до пп. д) п. 164.2.17 ст. 164 Податкового кодексу України, отримана сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності вважається доходом, отриманим платником податку як додаткове благо, й тому включається до загального річного оподатковуваного доходу платника.          

Скарга на постачальника, який відмовився виписати податкову  накладну

Законом України № 657 внесені доповнення в пункт 201.10 Податкового кодексу України, згідно з яким визначено термін, протягом якого за платником податку зберігається право подати заяву зі скаргою на постачальника, який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її заповнення чи порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.

Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі, а додаток 8 до декларації з ПДВ разом із декларацією не був поданий.

Нагадуємо, що до заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, чи копії первинних документів, складених відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження заяви зі скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності і повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

За порушення правил звітування з єдиного внеску — штраф

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування», посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність за:

— порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;

— неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;

— подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування».

У цих випадках згідно з чинним законодавством передбачено штраф від двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 — 510 гривень). А повторне (протягом року) вчинення таких дій особою, яка вже була раніше притягнута до адміністративної відповідальності, загрожує штрафом від тридцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 — 680 гривень).

Задля уникнення зайвих хвилювань і незручностей, пов’язаних з поданням звітності на паперових носіях, є можливість подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування засобами електронної комунікації в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Формування довідки за формою №3-ЄСВ

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ, згідно з додатком 3 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів України від 09.09.2013 р. №458, видається органом Міністерства доходів та зборів у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою таким юридичним або фізичним особам — підприємцям за місцем їх обліку.

Підставою для проведення органами доходів і зборів контрольно-перевірочних процедур щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з ліквідацією як юридичних, так і фізичних осіб є отримання від держреєстратора відповідних відомостей.

Пунктом 3 розділу IV Порядку № 458 визначено, що після проведення позапланової документальної перевірки платника єдиного внеску, здійснення ним розрахунків орган доходів і зборів складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ.

При цьому у разі отримання від держреєстратора повідомлення про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця орган доходів і зборів у місячний строк з дати надходження такого повідомлення повинен надіслати державному реєстраторові довідку за формою № 3-ЄСВ (додаток 3) або повідомлення № 5-ЄСВ (додаток 5).

Довідка за формою № 3-ЄСВ формується, якщо після проведення позапланової документальної перевірки платника встановлено відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Соціальні показники на 2014 рік

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VІІ, затверджено такі соціальні показники на 2014 рік:

 

1. Мінімальна заробітна плата

Мінімальна заробітна плата

Розміри

з 1 січня

з 1 липня

з 1 жовтня

у місячному розмірі

1218

1250

1301

у погодинному розмірі

7,30

7,49

7,80

 2. Прожитковий мінімум: 

Прожитковий мінімум

Розміри

з 1 січня

з 1 липня

з 1 жовтня

на одну особу в розрахунку на місяць

1176

1207

1256

для дітей віком до 6 років

1032

1059

1102

д      для дітей віком від 6 до 18 років

1286

1320

1373

для працездатних осіб

1218

1250

1301

для осіб, які втратили працездатність

949

974

1014

 

 

3. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100% відповідного прожиткового мінімуму.

4. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більшим ніж 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

5. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Ставки податків  

Для платників податків, які обрали у 2014 році спрощену систему оподаткування, розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2014 року становить 1218 гривень.

Оскільки фіксовані ставки єдиного податку пропорційні розміру мінімальної заробітної плати, то у 2014 році ставки єдиного податку у грошовому вираженні:

для платників єдиного податку 1 групи  — 121 грн 80 коп.;

для платників єдиного податку 2 групи — 243 грн 60 коп.

Згідно з нормами Податкового кодексу України відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі 3% доходу — у разі сплати податку на додану вартість та 5% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку. Для п’ятої групи платників єдиного податку ставка становить 5% доходу — у разі сплати податку на додану вартість та 7% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Ставка податку на додану вартість у 2014 році залишилася на рівні 20% і буде застосовуватись до кінця року. Цю норму передбачено пунктом 10 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Застосування з 1 січня 2014 року ставки ПДВ на рівні 17% перенесено на 1 січня 2015 року.

Ставка податку на прибуток у 2014 році становитиме 18%. Цю норму передбачено пунктом 10 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Подальше зниження ставки податку на прибуток здійснюватиметься поетапно: 2015 року вона становитиме 17%, 2016 року — 16%.

Суб’єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, застосовують ставку податку 5%.

Зазначені ставки податку на додану вартість і податку на прибуток встановлені відповідно до Закону від 19.12.2013 року №713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків».

Фінансовий звіт подається одночасно з податковою декларацією на прибуток

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток — малі підприємства, зараховані до таких відповідно до Господарського кодексу України (суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 10 мільйонам євро), подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Форми фінансової звітності затверджено наказами Міністерства фінансів України від 24.01.11 р. № 25 «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та від 07.02.13 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Таким чином, платники податку на прибуток — малі підприємства і юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу (до 1 січня 2016 року застосовують ставку податку на прибуток 0%), подають разом з річною податковою декларацією скорочену фінансову звітність, а саме:

— баланс (ф. №1-м);

— звіт про фінансові результати (ф. №2-м).

Усі інші платники до податкової декларації за рік подають:

— баланс (звіт про фінансовий стан) (ф. №1);

— звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (ф. №2);

— звіт про рух грошових коштів (ф. №3);

— звіт про власний капітал (ф. №4).

Заповнюйте правильно платіжні документи!

З 26 листопада 2013 року чинні нові вимоги щодо заповнення документів на переказ у разі сплати податків (зборів, митних платежів, єдиного внеску), затверджені наказом Міндоходів від 22.10.2013 р. № 609.

Усі поля реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа платникам податків потрібно заповнювати відповідно до наказу № 609. Сплата за кожним видом платежу і за кожним кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала його до банку, що обслуговує.

Правильне заповнення платниками документів на переказ платежів до бюджету сприятиме своєчасному наповненню державної казни.

Детальніше ознайомитися з Порядком заповнення документів і списками кодів видів сплати можна на веб-порталі Міндоходів за посиланням http://minrd.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/62901.html.

Зміни в оподаткуванні операцій з цінними паперами

З 1 січня 2014 року відповідно до Закону України від 24.10.2013 року  № 657 з підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України вилучено норму, яка давала змогу операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до 1 квітня 2011 року, відображати в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів. Слід зазначити, що до  1 квітня 2011 року такі правила застосовували згідно з пунктом 7.6 статті 7 Закону України від 28.12.1994 року № 334 «Про оподаткування прибутку підприємств».

Тобто з 1 січня 2014 року операції з торгівлі цінними паперами і деривативами, придбаними до 1 квітня 2011 року, оподатковуються в порядку, встановленому пунктами 153.8 та 153.9 статті 153  ПКУ.

Для платників податку на прибуток — емітентів цінних паперів законом № 657 з 1 січня 2014 року оновлено норму підпункту 153.4.3 пункту 153.4 статті 153 ПКУ щодо визнання доходів та витрат за борговими цінними паперами.

Так, починаючи із зазначеної дати за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище або нижче номінальної вартості прибуток або збиток від їх розміщення зараховується до складу його доходів або витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.

Головне управління Міндоходів у м. Києві