У цьому інформаційному листі розглянуто особливості визначення податкових (звітних) періодів для податку на прибуток підприємств платниками такого податку, які є виробниками сільськогосподарської продукції, у разі переходу на загальну систему оподаткування або змін у застосуванні таких податкових (звітних) періодів в окремих випадках зазначеними платниками. Цей лист має інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку.

Інформаційний лист ґрунтується на положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, які можуть змінитися в майбутньому. Кожен платник податку у порядку, визначеному статтями 52 та 53 Податкового кодексу України, може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних обставин операцій та наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ВИКОРИСТАНІ В ЦЬОМУ РОЗ’ЯСНЕННІ

1. ПКУ — Податковий кодекс України;

2. Закон № 1914 — Закон України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»;

3. Наказ № 897 — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20 жовтня 2015 року № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101) зі змінами та доповненнями.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сільськогосподарські товаровиробники, що є юридичними особами, для цілей оподаткування можуть перебувати на загальній системі оподаткування, що передбачає сплату податку на прибуток підприємств або на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.

Нагадаємо!!!

Суб’єкти господарювання, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів 01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці) не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи (згідно із змінами, внесеними до ПКУ Законом № 1914, який набрав чинності з 01.01.2022, відповідно до п.п. 291.5 прим.1.1 п. 291.5 прим.1 ст. 291 ПКУ)         Для цих сільськогосподарських товаровиробників на загальній системі оподаткування передбачено пільгу в оподаткуванні податком на прибуток підприємств. Так, у порядку, встановленому п. 57 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, з 01.01.2022 тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільняється від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності згідно з КВЕД-2010:

• клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей);

• клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів);

• та клас 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м’яса курей).

У сільськогосподарських товаровиробників, які є платниками податку на прибуток підприємств, або з огляду на законодавчі зміни, чи з інших підстав стали платниками такого податку, виникають питання щодо правильного визначення податкового (звітного) періоду для податку на прибуток підприємств.

Так, сільськогосподарським товаровиробником є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа — підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання (п.п. 14.1.235 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Відповідно, сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) — продукція/ товари, що підпадають під визначення груп 1 — 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання (п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, як встановлено пунктом 137.4 статті 137 ПКУ, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

 •  виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року;
 • Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу (п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).
 •  у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (п.п. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 ПКУ);
 •  якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (п.п. 137.4.3 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

   Річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для таких платників податку:

 •  платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
 •  виробників сільськогосподарської продукції;
 • платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (підпункти «а» — «в» п. 137.5 ст. 137 ПКУ).

Податкові декларації в загальному порядку, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема:

 •  календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ );
 •  календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);
 •  календарному року для платників податку на прибуток (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)), для податкової декларації (у тому числі розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Довідково: форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена Наказом № 897 (далі — Податкова декларація) — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#Text

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом ПКУ, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені пунктом 49.18 ст. 49 ПКУ для такого базового звітного (податкового) періоду, крім податкової декларації з податку на прибуток та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які розраховуються наростаючим підсумком за рік (п. 49.19 ст. 49 ПКУ).

!!! Тобто, якщо підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції, обирає річний податковий (звітний) період з податку на прибуток, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року, то такий платник податку подає Податкову декларацію за такий податковий (звітний) період протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Звернемо увагу!

Гранична дата подання Податкової декларації сільськогосподарським товаровиробником — платником податку на прибуток за «особливий» річний звітний період з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року — 29 серпня 2023 року, а граничний строк сплати суми податкового зобов’язання за такою Податковою декларацією — до 8 вересня 2023 року включно.

Зауважимо, що у рядку 10 заголовної частини форми Податкової декларації проставляється особлива відмітка про надання такої декларації виробником сільськогосподарської продукції.

Якщо ж виробник сільськогосподарської продукції не обирає «особливий» річний податковий (звітний) період з податку на прибуток, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року, то такий платник податку подає Податкові декларації в загальному порядку у строки, визначені пунктом 49.18 ст. 49 ПКУ.

 Нагадуємо, що відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною Податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання Податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіти:

 •  про фінансовий стан (баланс);
 •  про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.

Звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у порядку, передбаченому для подання Податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Наведені вище звіти, що подаються відповідно до абзаців першого та другого п. 46.2 ст. 46 ПКУ, є додатком, зокрема, до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною.

Платники податку на прибуток — виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ, складають та подають з відповідною Податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

ІI. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ (ЗВІТНИХ) ПЕРІОДІВ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ Є ВИРОБНИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. ЯК ПРОЗВІТУВАТИ ПЛАТНИКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКОГО Є ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЯКИЙ ПЕРЕЙШОВ ЗІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ З 1 СІЧНЯ ПОТОЧНОГО ЗВІТНОГО РОКУ І ОБРАВ «ОСОБЛИВИЙ» ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ?

Такий платник за період оподаткування, що передує переходу на «особливий» річний податковий період, повинен подати Податкову декларацію за період з 1 січня по 30 червня поточного звітного року та повідомити контролюючий орган про такий перехід шляхом надання відповідних пояснень до Податкової декларації.

Починаючи з 1 липня поточного року, виробник сільськогосподарської продукції застосовує вже «особливий» річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. Особлива відмітка про надання Податкової декларації виробником сільськогосподарської продукції за відповідний «особливий» річний податковий (звітний) період проставляється у рядку 10 заголовної частини форми Податкової декларації.

2. ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРШИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД ДЛЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКОГО Є ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЯКИЙ ПЕРЕЙШОВ ЗІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ І НЕ ОБРАВ «ОСОБЛИВИЙ» ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ?

У такому випадку виробники сільськогосподарської продукції, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на загальну систему оподаткування, у першому звітному році застосовують річний податковий (звітний) період для податку на прибуток підприємств як новостворені платники такого податку. Тобто річний податковий (звітний) період для них починається з дати переходу на загальну систему оподаткування і закінчується останнім календарним днем такого річного податкового (звітного) періоду.

Наприклад: для підприємства, що є виробником сільськогосподарської продукції та яким з 01.04.2023 здійснено перехід зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на загальну систему оподаткування і не обрано «особливий» податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств, передбачений для виробників сільськогосподарської продукції, перший податковий (звітний) період для податку на прибуток підприємств розпочинається з 01.04.2023 і закінчується 31.12.2023.

3. ЯКІ ПОДАТКОВІ (ЗВІТНІ) ПЕРІОДИ У 2023 РОЦІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ДЛЯ ЯКОГО ОДНОЧАСНО ВИКОНУЮТЬСЯ ТАКІ УМОВИ: — Є ВИРОБНИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ; — ПЕРЕЙШОВ ЗІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ З 01.01.2022; — НЕ ОБРАВ «ОСОБЛИВИЙ» ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД; — РІЧНИЙ ДОХІД, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА ПРАВИЛАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА 2022 РІК, ПЕРЕВИЩУЄ /НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 40 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ?

Для виробників сільськогосподарської продукції, які у 2022 році перейшли зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на загальну систему оподаткування, не обрали «особливий» річний податковий (звітний) період для податку на прибуток підприємств, який починається з 1 липня 2022 року і закінчується 30 червня 2023 року, та у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2022 рік:

 •  перевищує 40 мільйонів гривень — у 2023 році застосовуються такі податкові (звітні) періоди для податку на прибуток підприємств як календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.
 •  не перевищує 40 мільйонів гривень — у 2023 році застосовується річний податковий (звітний) період, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня 2023 року.

4. ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД ВИРОБНИКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПОДАННІ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ (КВАРТАЛЬНИЙ ЧИ РІЧНИЙ) ТА ПРОЗВІТУВАТИ У РАЗІ ВІДМОВИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ «ОСОБЛИВОГО» РІЧНОГО ПЕРІОДУ, ПОЧИНАЮЧИ З 1 СІЧНЯ ПОТОЧНОГО ЗВІТНОГО РОКУ?

Виробники сільськогосподарської продукції, які для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств відмовилися від застосування «особливого» річного періоду (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року), починаючи з 1 січня поточного року, визначають податковий (звітний) період за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток підприємств.

При цьому за період з 1 липня по 31 грудня минулого звітного року виробник сільськогосподарської продукції має подати окрему Податкову декларацію у строки, встановлені для річного звітного (податкового) періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, разом з відповідною річною фінансовою звітністю.

Щодо подальшого визначення податкових (звітних) періодів, якщо річний дохід виробників сільськогосподарської продукції від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за весь попередній річний звітний період перевищує 40 мільйонів гривень, то, починаючи з 1 січня поточного звітного року, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Якщо такий дохід не перевищує 40 мільйонів гривень, то такі виробники сільськогосподарської продукції — платники податку на прибуток застосовують річний податковий (звітний) період, який починається з 1 січня по 31 грудня поточного звітного року.

Крім того, у випадку прийняття рішень платником податку на прибуток підприємств, що є виробником сільськогосподарської продукції, щодо зміни податкових (звітних) періодів для звітування такому платнику податку на прибуток необхідно повідомити контролюючий орган про такі рішення, надавши відповідні пояснення до Податкової декларації з цього податку.

5. ЗА ЯКИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД ТА В ЯКИЙ ТЕРМІН ПЛАТНИКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ЩО Є ВИРОБНИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, АЛЕ НЕ ОБРАВ «ОСОБЛИВИЙ» РІЧНИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД, А ЗАСТОСОВУВАВ КАЛЕНДАРНИЙ РІЧНИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (ЙОГО ДОХОДИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІЧНИЙ ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НЕ ПЕРЕВИЩУВАЛИ 40 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ), ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ, ЯКЩО В СЕРЕДИНІ РОКУ ТАКИЙ ПЛАТНИК ПЕРЕХОДИТЬ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ?

Платник податку на прибуток у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року подає Податкову декларацію за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

6. ПЛАТНИК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДВА РОКИ ПОСПІЛЬ ЗАСТОСОВУВАВ «ОСОБЛИВИЙ» РІЧНИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД, КОРИСТУЮЧИСЬ СВОЇМ СТАТУСОМ ВИРОБНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. ОДНАК, ЗВАЖАЮЧИ НА ОБСТАВИНИ, ПЛАТНИК ДЕЩО ЗМІНИВ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСТАННЬОГО ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ВТРАТИВ СТАТУС ВИРОБНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ — ЙОГО ДОХІД ВІД ПРОДАЖУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) РІК (З 1 ЛИПНЯ МИНУЛОГО ЗВІТНОГО РОКУ ПО 30 ЧЕРВНЯ ПОТОЧНОГО ЗВІТНОГО РОКУ) НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 50 ВІДСОТКІВ ЗАГАЛЬНОЇ СУМИ ДОХОДУ. ЯК В ПОДАЛЬШОМУ ТАКОМУ ПЛАТНИКУ ЗВІТУВАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК?

Такий платник втрачає право на застосування «особливого» річного податкового (звітного) періоду.

Якщо його річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), за весь попередній річний податковий (звітний) період (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року) не перевищує 40 мільйонів гривень, то платник податку на прибуток після подання Податкової декларації за «особливий» річний звітний період подає Податкову декларацію за податковий (звітний) період, який починається з 1 липня і закінчується 31 грудня поточного звітного року.

У разі, якщо річний дохід, визначений за показниками відповідної фінансової звітності, перевищив показник 40 мільйонів гривень за весь попередній річний податковий (звітний) період (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року), для такого платника звітними періодами для подання Податкової декларації у «післяособливий» звітний період є: три квартали — починається з 1 липня і закінчується 30 вересня поточного звітного року, та рік — починається з 1 липня і закінчується 31 грудня поточного звітного року.

Пресслужба Державної податкової служби України