ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ПрАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО Т’ЮБ» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 14.05.2019 № АД415/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки. 

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено: 

сталеві безшовні гаряче-деформованих труби, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 (далі — товар),  походженням з Китайської Народної Республіки.

Періодом дослідження визначено чотири річні періоди: 

1-й річний період: 01.01.2016 — 31.12.2016;

2-й річний період: 01.01.2017 — 31.12.2017;

3-й річний період: 01.01.2018 — 31.12.2018;

4-й річний період: 01.04.2018 — 31.03.2019.

Період розслідування — 01.04.2018 — 31.03.2019.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт та матеріали про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки, запропоновані іноземними виробниками/експортерами добровільні цінові зобов’язання щодо припинення демпінгового імпорту у розумінні статті 15 Закону  та за результатами розгляду встановила:

ПрАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО Т’ЮБ» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві товару в Україні становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа становила: 

- для групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int`l Trading Inc) на труби обсадні виключно з зовнішніми діаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТЗЕД та на труби обсадні виключно з зовнішнім діаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТЗЕД на рівні мінус 23,75%;

- для Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТЗЕД та на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТЗЕД — на рівні 1,92 %; 

- для інших виробників та/або експортерів з Китайської Народної Республіки — 51,52%.

Обсяги демпінгового імпорту товару походженням з Китайської Народної Республіки за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 153,02 %, відносно споживання товару на внутрішньому ринку України — на 64,07 %, а відносно загальних обсягів виробництва товару в Україні — на 69,06 %;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. Зокрема:

- обсяги виробництва подібного товару національним товаровиробником в останньому періоді зросли на 54,89 % порівняно з першим річним періодом, проте скоротилися на 4,63 % порівняно з попереднім;

- рівень використання виробничих потужностей при їх незмінному обсязі у четвертому річному періоді порівняно із попереднім знизився на 4,63 %;

- обсяги продажу національним товаровиробником подібного товару на внутрішній ринок у четвертому річному періоді порівняно з першим зросли на 76,79 %, проте порівняно з попереднім скоротилися на 14,71 %;

- при зростанні обсягів видимого споживання товару в Україні за весь період дослідження на 54,21 % частка національного товаровиробника у споживанні зросла лише на 14,64 %, та в третьому та останньому річних періодах порівняно з попередніми скоротилася на 10,95 % та 2,52 % відповідно;

- фінансовий результат від продажу подібного товару на внутрішній ринок був від`ємним протягом всього періоду дослідження. У четвертому річному періоді збитки національного товаровиробника зросли на 106,11 % порівняно з базовим річним періодом;

- показник рентабельності був від’ємним протягом всього досліджуваного періоду;

- рівень продуктивності праці національного товаровиробника за період дослідження збільшився на 36,64 %, проте в останньому річному періоді скоротився на 8,34 % порівняно з попереднім;

- обсяги залишків подібного товару постійно зростали та у четвертому річному періоді зросли на 89,60 % порівняно з першим;

- ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку мали тенденцію до зростання та в четвертому річному періоді порівняно з першим зросли на 52,12 % та протягом всього періоду дослідження були суттєво нижче собівартості. 

- собівартість за період дослідження зросла на 42,25 %;

- обсяги здійснених інвестицій в гривневому еквіваленті за період дослідження зросли на 398,23 % (367,93 % в доларах США);

- прибуток з інвестиційного капіталу в першому річному періоді був від`ємний та скоротився в третьому та четвертому періодах на 64,48 % порівняно з другим в гривневому еквіваленті (65,27 % в доларах США);

- зайнятість зросла на 13,36 %;

- рівень оплати праці в гривневому еквіваленті зріс 59,21 % (49,53 % в доларах США);

- показник ліквідності за період дослідження зріс на  8,26 %, проте був нижче нормативного значення.

Таким чином в останньому річному періоді погіршились більшість показників національного товаровиробника;

наявність у країні експорту значного експортного потенціалу, що підтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, які перевищують обсяги споживання товару на внутрішньому ринку України;

наявність у країні експорту постійно зростаючих обсягів запасів товару, які вдвічі перевищують обсяг споживання товару в Україні;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Інформація та докази, що були надані у відповідях на запитальник для іноземного виробника і/або експортера, додатковий запит та подані коментарі групи Vallourec (Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd.; Vallourec Deutchland GmbH; VAM Changzhou Oil and Gas Premium Eguipments Co., Ltd.), Liaocheng Huazheng Steel Pipe Co., Ltd., Liaocheng Tongyun Pipe Industry Co., Ltd., Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., Jingjiang Special Steel Co., Ltd., Мінекономіки були відхилені, у зв’язку з порушенням вимог статей 4, 13, 31, 32 Закону, про що зазначені заінтересовані сторони було проінформовано відповідно до вимог Закону.

Відповіді на запитальник для іноземного виробника і/або експортера не надали: DP-Master Manufacturing Co., LTD, Jiangsu Changbao Steel Tube Limited Co., Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., Shandong Zida Steel Co., Ltd.

Резюме основних фактів та висновків Мінекономіки за результатами проведеного розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59, походженням з Китайської Народної Республіки.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою: 

для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int`l Trading Inc) (10 Даліщінцун, 421001 місто Хен’ян, провінція Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China) на: труби обсадні виключно з зовнішніми діаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно  з УКТЗЕД, на труби обсадні виключно з зовнішнім діаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТЗЕД — на рівні 0 %; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані)  труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТЗЕД — на рівні 51,52 %;

для виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТЗЕД, на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТЗЕД — на рівні 0 %; на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТЗЕД  — на рівні 51,52  %;

для інших виробників та/або експортерів з Китайської Народної Республіки сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТЗЕД — на рівні 51,52 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Звіт про результати проведення консультацій із заінтересованими сторонами стосовно запропонованих добровільних цінових зобов’язань щодо припинення демпінгового імпорту буде розглянуто на черговому засіданні Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі