Як відомо, реалізація прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема на пенсійне забезпечення, здійснюється відповідно до законодавства України, а саме Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року № 1706 та деяких постанов Кабінету Міністрів.

Постановою Кабміну від 21.08.2019 року №788 внесено суттєві зміни, зокрема до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженому постановами Кабміну від 08.06.2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» та від 05.11.2014 року №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

На що саме слід у першу чергу звернути увагу вимушеним переселенцям та членам їхніх  родин, «Урядовому кур’єру» розповіла заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

Фахівець наголосила: слід звернути увагу на те, що з пунктів 1 та 4 Порядку призначення вилучено слова «пенсій  (щомісячного довічного грошового утримання)» та «територіальними органами Пенсійного фонду України». Тобто пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) внутрішньо переміщеним особам відокремлено від інших соціальних виплат.

Відтепер для призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) не потрібно мати рішення комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які створено районними, районними у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Абзацом 2 пункту 1 постанови №637 визначено, що призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) ВПО, зокрема особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 закону № 1706 від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, відповідно до внесених змін, здійснюють територіальні органи Пенсійного фонду на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Тож місце проживання зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, які мають чинні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, підтверджуватимуть інформацією з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. А місце проживання осіб, які після переміщення на підконтрольну українській владі територію зареєстрували місце проживання і відмовилися від довідки відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 закону № 1706, підтверджуватимуть їхніми паспортними документами.

Ірина Ковпашко також зазначила, що виплату (продовження виплати) пенсій, призначених внутрішньо переміщеним особам, провадять через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Виплату пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи й іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їхньою письмовою заявою може здійснювати акціонерне товариство «Укрпошта» з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Під час звернення ВПО із заявою про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з тими, що є в базах Пенсійного фонду, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджує Пенсійний фонд за погодженням з Мінсоцполітики.

У разі надходження до Пенсійного фонду чи його територіальних органів інформації від адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулася до покинутого місця постійного проживання (згідно зі статтею 12 закону № 1706, такою інформацією є дані про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання) або подала документи, що містять недостовірні відомості для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії, виплата пенсії продовжується після особистого звернення особи та проходження ідентифікації в зазначеному порядку.

Пенсійний фонд і його територіальні органи мають право звертатися до адміністрації Державної прикордонної служби, МВС, СБУ, Нацполіції, Державної міграційної служби, Мінфіну та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для підтвердження чи спростування інформації про повернення особи до покинутого місця постійного проживання або поданих нею для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії документів, зокрема з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Суми пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, обліковують в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачують на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів.