Веду 24-годинний догляд за дружиною інвалідом 1А групи, яка на гемодіалізі, перенесла інсульт, із психічними розладами. У вересні 2020 року я над силу вибив допомогу за догляд за дружиною інвалідом 1А групи. Виплатили мені за цей рік 2240 гривні 60 копійок разом із 20% надбавки за прожиття в гірській місцевості. Чи правильно виплатили мені допомогу на догляд за інвалідом 1А групи? Гроші пішли на ліки, яких не вистачає. Чи можна усіх рівняти, адже є інваліди 1Б групи, які працюють, і інваліди 1А групи — лежачі. Вдячний за відповідь.

Іван Волощук

 

Директор департаменту соціальної політики КМДА РУСЛАН СВІТЛИЙ

На сьогодні основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг визначаються Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII (введений в дію з 01.01.2020) (далі — закон), відповідно до якого з 01.01.2020 фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є зокрема особами з інвалідністю I групи.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до закону без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2020 прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2027,00 грн), встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи — надавача соціальної послуги за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги.

Звертаю увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №859 затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (далі — Порядок).

Зазначений Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі — компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є зокрема особами з інвалідністю I групи.

Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Звертаю увагу на те, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» (далі — Порядок №558) проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року.

Отже, враховуючи вищевикладене, вважаю за доцільне звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за вашим місцем проживання/перебування щодо правомірного нарахування компенсації як фізичній особі за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особи з інвалідністю І групи.

Скажіть, будь ласка, чи можна вже здавати документи на допомогу 3000 гривень для інвалідів 1 групи? Станом на квітень документи не приймали. Чи можна надіслати скановані копії документів та заяви?

Юлія Іваненко

23.09.2020 постановою Кабінету Міністрів України за №859 було затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (далі — Порядок). Зазначений Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі — компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є зокрема особами з інвалідністю I групи.

Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Підставою для розгляду питання надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів є подання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради міст обласного значення, ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання/перебування особи є заява особи або її законного представника про надання соціальних послуг.

На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, відповідним структурним підрозділом формується особова справа, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації. У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді структурного підрозділу призначення і виплата компенсації можуть здійснюватися структурним підрозділом згідно з договором про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади про відмову у призначенні компенсації може бути оскаржено в органі виконавчої влади вищого рівня або в суді.

Прошу у вас допомоги та роз’яснення. Моя дочка Богдан Ольга Олексіївна з чоловіком і дітьми в 2018 році виїхали до Польщі за місцем роботи чоловіка. У вересні 2019 року там вона народила третю дитину. Дитина — громадянин України, народжена у Польщі. У Посольстві України в Польщі дитині видали свідоцтво про народження. Приїхати в Україну вона поки що не може через пандемію. Вона не може оформити допомогу при народженні дитини, а допомогу можна оформити протягом року. Я звернулася в управління соцзахисту населення Центрального району м. Миколаєва і хотіла за дорученням дочки оформити допомогу. Мені відмовляють (зверталася кілька разів). Підкажіть, будь ласка, чи можу я за дорученням дочки оформити виплату на дитину (допомога при народженні третьої дитини). Дочка і діти проживають в м. Миколаєві.

В. В. Гаркуша,
с. Баловне, Миколаївська обл.

Начальниця управління соціальних виплат і компенсацій Центрального району департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради НАТАЛІЯ КУЛЬБАЦЬКА

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1751 (зі змінами та доповненнями, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2020 №632), державна допомога сім’ям з дітьми призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту і мають право на державну допомогу на умовах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання та має цільове спрямування.

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Відповідно до п. 43 зазначеного Порядку, документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги особисто. При цьому лише працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які перебувають у довготерміновому відрядженні, особисто подають письмову заяву та необхідні документи для призначення допомоги при народженні дитини, які надсилаються до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації заявників. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 №264 встановлено, що строк звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми продовжується на період карантину та один місяць після дати його відміни, але звернення за допомогою має бути особисте з належно оформленими документами.

Я та мій чоловік військовослужбовці, кожен з нас має статус учасника бойових дій (АТО) з 2016 року. Придбавши квартиру 62 кв. м, де зареєстровані та проживаємо разом, ми подали заяву до органу соціального захисту населення м. Бахмут Донецької обл. на отримання пільги, де нам нарахували пільгу чоловікові 21 кв. метр загальної площі житла, а мені 10,5 кв. метра як на сім’ю. На запитання, чому мені не нарахували пільгу як учаснику бойових дій, працівник соціального захисту відповів: вони не мають права нараховувати пільгу на одне житло двом пільговикам, якщо ми придбаємо друге житло, то мої пільги будуть діяти на друге житло. Надайте, будь ласка, відповідь: як кожен з нас має отримувати знижку 75% оплати за комунальні послуги, передбачено відповідним законом України? Прошу надати інформацію про порядок нарахування пільг — знижки 75% для двох пільговиків, що проживають в одному приміщенні, під час сплати за водопостачання та водовідведення, опалення та утримання прибудинкової території, вивезення побутових відходів та електроенергію. Чи правильно нам нарахував пільгу орган соціального захисту населення м. Бахмут Донецької області?

Лідія Шилатиркіна

Начальниця управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради ІННА СПОДІНА

Шилатиркіна Лідія разом з чоловіком, які є учасниками бойових дій, зареєстровані і проживають в квартирі 62,6 кв.м в м. Бахмут та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги управління (далі — Реєстр).

Відповідно до ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасникам бойових дій надається 75% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством; 75% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», пільги на житлово-комунальні послуги надаються пільговику та членам його родини за місцем проживання.

Статтею 51 Бюджетного Кодексу України встановлено, що до членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Враховуючи, що два пільговики — чоловік та дружина зареєстровані в одному житловому приміщенні і входять до складу сім’ї один одного, один з них включається до Реєстру також як член сім’ї пільговика. В даному випадку пільги на житлово-комунальні послуги надаються чоловіку Шилатиркіної Лідії, а сама вона пільгами на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій не користується, а отримує їх як член сім’ї пільговика.

Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, в межах яких держава надає громадянам пільги на оплату житлово-комунальних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (далі — Постанова №409).

Згідно з постановою №409, соціальна норма житла, в межах якої держава надає громадянам пільги на оплату житлово-комунальних послуг, становить 21 кв. метр загальної площі або опалювальної (для оплати послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення) на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Таким чином, при опалювальній площі житла заявниці в 62,6 кв. метра соціальна норма житла складає 52,5 кв. метра (21+21+10,5). Саме на цю норму буде надана 75% знижка на оплату за теплопостачання. Різницю в 10,1 кв. метр родина повинна сплачувати самостійно в повному обсязі.

При нарахуванні суми пільги за послуги холодного водопостачання та водовідведення використовується соціальний норматив 3,6 куб. метра на одну особу на місяць. Тобто щомісяця розрахункова норма для родини з двох осіб складає 7,2 куб. метра.Так само, на дві особи, заявницю та її чоловіка, надаються пільги у розмірі 75% на інші житлово-комунальні послуги.

Особисте право на отримання пільг на житлово-комунальні послуги кожного члена родини (чоловіка та дружини), учасника бойових дій може бути використано ними у разі проживання за різними адресами: чоловік, наприклад, продовжує отримувати пільги за місцем реєстрації, а дружина — за місцем фактичного проживання. Однак в такому випадку державні соціальні нормативи, в межах яких надаються пільги, будуть розраховані на одну особу.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом