НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

02.08.2012                                                                   Київ                                                                1000

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28.08.2012 за № 1445/21757

Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять
на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

гарантованих постачальників природного газу

Відповідно до статей 4, 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, та постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247 «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу (додається).

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії   О.РОГОЗІН

Повний текст постанови НКРЕ №1000  від  02.08.2012читайте тут