Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України www.mpe.kmu.gov.ua у розділі «Діяльність»/Нормативно-правова робота/Обговорення проектів нормативно-правових актів (які не є регуляторним актом)/проекти нормативно-правових актів Міненерговугілля (які не є регуляторним актом)» оприлюднено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019–2023 роки та проект Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019–2023 роки.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019–2023 рокиподаються у письмовому виді до Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на адресу: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601 або на електрону адресу: sveta.kulchytskaya@mev.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій до «08» травня 2019 року.