ПОВІДОМЛЕННЯ
Про порушення перегляду та продовження строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних  і насосно-компресорних незалежно  від країни походження та експорту

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула інформацію групи компаній «Інтерпайп», до складу якої входять  ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та ТОВ «Інтерпайп Ніко Т’юб», та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) про продовження строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту, застосованих рішенням Комісії від 23.07.2008  № СП-182/2008/143-31 та продовжених рішенням Комісії від 30.09.2011  № СП-261/2011/4423-28. 

За результатами розгляду зазначених матеріалів Комісія встановила:

продовжує існувати потреба в застосуванні заходів для запобігання заподіянню значної шкоди національному товаровиробникові;

доказами підтверджено, що національний товаровиробник перебуває в процесі адаптації до умов конкуренції.

Зважаючи на викладене та керуючись положеннями статті 19 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон), Комісія прийняла рішення від 29.09.2014 № СП-323/2014/4421-06, згідно з яким вирішила переглянути спеціальні заходи, строк застосування яких продовжено рішенням Комісії від 30.09.2011 № СП-261/2011/4423-28:

1. Порушити перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту.

2. Продовжити на період проведення перегляду (шість місяців) строк застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

Труби із сталі безшовні обсадні та насосно-компресорні із зовнішнім діаметром не більш як 406,4 мм (далі – Товар).

Товар може класифікуватися, згідно з УКТЗЕД за кодами 7304 29 10 00 та 7304 29 30 00.

3. Установити, що на час проведення перегляду спеціальні заходи, строк застосування яких продовжується, лібералізуються шляхом збільшення зазначеного в рішенні Комісії № СП-261/2011/4423-28 річного обсягу спеціальної квоти на 1 %, із розрахунку на шість місяців обсяг квоти становить 9 328 тонн.

3.1. Спеціальні заходи, строк яких продовжується, застосовуються шляхом квотування імпорту в Україну Товару.

3.2. Строк застосування спеціальних заходів продовжується на шість місяців – з 01.10.2014 по 31.03.2015:

3.3. Обсяги спеціальної квоти розподіляються таким чином:

Країна експорту

Квота на період
(01.10.2014 – 31.03.2015), тонн

Російська Федерація

6631

Австрія

1367

Польща

614

Румунія

117

Словаччина

95

Індія

40

КНР

27

Інші країни

437

 

 Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону країною експорту вважається країна походження Товару.

3.4. Квотування імпорту в Україну Товару здійснюється шляхом видачі Міністерством спеціальних ліцензій.

3.5. Митне оформлення Товару здійснюється на підставі спеціальної ліцензії, виданої Міністерством.

3.6. Установити, що імпорт в Україну Товару повинен супроводжуватися поданням спеціальної ліцензії та сертифіката походження.

Проведення перегляду спеціальних заходів доручено Міністерству.

У разі якщо перегляд спеціальних заходів певним чином стосується ін?тересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Міністерства інформацію, що може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Міністерству, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація ураховується Міністерством в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом або Комісією чи Міністерством.

Адреса Міністерства:

вул. М. Грушевського, буд. 12/2, м. Київ-8, 01008.

Контактні телефони: 281-95-13; факс: 226-31-81;

Протягом 30 днів із дати опублікування цього повідомлення Міністерство здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду спеціальних заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

Протягом 45 днів із дати опублікування цього повідомлення Міністерство розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду спеціальних заходів.

Рішення Комісії від 29.09.2014 № СП - 323/2014/4421-06, набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі