ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

вимогу закритого акціонерного товариства «Рибницький цементний комбінат» про порушення та проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ »Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова (далі — вимога);

звіт і висновки Міністерства економіки України про результати проведення процедури проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ »Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова.

За результатами розгляду Комісія встановила, що у вимозі міститься достатньо інформації та доказів, які, відповідно до статті 20 Закону, є достатніми для порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ »Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 20 Закону Комісія прийняла рішення від 11.10.2021 № АД-512/2021/4411-03, згідно з яким порушила проміжний перегляд антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2019
№ АД-417/2019/4411-03.

Проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів доручено Мінекономіки.

У разі якщо проміжний перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення проміжного перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін проміжного перегляду антидемпінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона проміжного перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною проміжного перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення проміжного перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 11.10.2021 № АД-512/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-48; e-mail:  tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою
стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу виробництва ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» походженням з Республіки Молдова підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом перегляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних (тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}