ПОВІДОМЛЕННЯ 

про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну ПВХ-профілю
незалежно від країни походження та експорту 
без застосування спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКНАЛЕНД», товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯДО», товариства з обмеженою відповідальністю «ОПЕНТЕК» та за підтримки товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 27.08.2021 № СП-504/2021/4411-03 порушено спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту.

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

профіль з ПВХ, у тому числі фігурний, з ущільнювачем або без ущільнювача для вікон, підвіконня та дверей, підвіконна дошка з ПВХ, що класифікуються за кодами ех3916 20 00 90 та ех3925 90 80 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі — товар).

Позначка «ex» поряд з класифікаційним кодом означає, що спеціальне розслідування проводиться виключно за товаром, опис якого визначено у рішенні.

Період розслідування становить 01.01.2018 — 30.06.2021.

Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту та встановила таке:

товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКНАЛЕНД», товариство з обмеженою відповідальністю «МАЯДО», товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕНТЕК» та товариство з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» (далі — підприємства Заявника) є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 11 статті 1 Закону;

товар, який виробляється підприємствами Заявника, у розумінні пункту 13 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування спостерігалось зростання обсягів імпорту в Україну як в абсолютних величинах, так і відносно загального виробництва та споживання подібного товару в Україні. Основними причинами зростання імпорту було скорочення виробництва та реалізації подібного товару вітчизняними виробниками;

імпорт товару здійснювався за цінами, які протягом періоду розслідування були вищими за ціни на подібний товар підприємств Заявника. Водночас протягом періоду розслідування ціни імпорту в Україну товару істотно перевищували собівартість подібного товару підприємств Заявника;

протягом періоду розслідування відбулось погіршення деяких показників фінансово-господарського стану підприємств Заявника, зокрема, зменшились обсяги виробництва та реалізації подібного товару на внутрішньому ринку, частка обсягів продажу подібного товару підприємствами Заявника у споживанні, знизились продуктивність праці та рівень використання виробничих потужностей, зросла собівартість виробництва. Водночас, обсяги виробничих потужностей, обсяги реалізації подібного товару на експорт, фінансовий результат від реалізації товару на внутрішній ринок, як в гривневому, так і в доларовому еквівалентах,  рентабельність реалізації товару на внутрішньому ринку, ліквідність та обсяги здійснених інвестицій демонстрували позитивну динаміку;

існують вільні виробничі потужності основних країн експорту товару в Україну;

відсутній причинно-наслідковий зв’язок між зростаючим обсягом імпорту в Україну товару та погіршенням окремих показників фінансово-господарського стану підприємств Заявника, оскільки мав місце вплив інших факторів, аніж зростаючий імпорт, а саме обмежений доступ до основної сировини та зростання цін на неї;

застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України;

строк проведення розслідування сплинув.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія, з огляду на відсутність достатніх підстав для застосування спеціальних заходів, прийняла рішення від 02.11.2022 № СП-537/2022/441-01 «Про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів», яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту, порушене згідно з рішенням Комісії від 27.08.2021 № СП-504/2021/4411-03, без застосування спеціальних заходів.

Рішення Комісії від 02.11.2022 № СП-537/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі