ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції  (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки

15 вересня 2014 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) на виконання вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула поданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) звіт про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) (далі – Товар) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – Перегляд), ініційованого за вимогою українського товаровиробника виробів, виготовлених з чорних металів, ПАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур». Зокрема, відповідно до вимог статті 19 Закону зазначений звіт відображає дослідження того, чи спричинить припинення антидемпінгових заходів продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

У рамках проведення Перегляду жоден виробник чи експортер Товару походженням з Китайської Народної Республіки не висловив бажання співпрацювати з Міністерством та надавати інформацію. У зв’язку з цим Міністерство провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що протягом ІІ півріччя 2012 р. – І півріччя 2013 р. китайські підприємства імпортували Товар в Україну за демпінговими цінами.

Водночас у рамках проведення Перегляду було встановлено, що китайські виробники використовують практику недобросовісної конкуренції під час експорту Товару в окремі треті країни.

Крім того, існують значні вільні потужності китайських виробників, які зростають, а також передумови для спрямування відповідних обсягів в Україну в разі припинення дії антидемпінгових заходів.

За результатами розгляду зазначеного звіту Комісією встановлено:

імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами;

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для того, щоб імпорт Товару походженням з Китайської Народної Республіки не заподіював шкоди національному товаровиробникові внаслідок демпінгового імпорту;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії демпінгу та заподіяння шкоди.

Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення № АД-320/2014/4421-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки», яким вирішила продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 23 липня 2008 року № АД-183/2008/143-48 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки», строком на п’ять років.

Рішення Комісії від 15 вересня 2014 року № АД-320/2014/4421-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі