ПОВІДОМЛЕННЯ

про  продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну  ламп розжарювання
електричних  загального призначення  походженням 
з Китайської Народної Республіки

2 жовтня 2013 рокуМіжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі (даліКомісія) навиконаннявимогЗаконуУкраїни «Прозахистнаціонального товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) матеріали про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення (далі – Товар) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – Перегляд), ініційованого за вимогою українського виробника ламп розжарювання ПАТ «Іскра». Зокрема, відповідно до вимог статті 19 Закону зазначені матеріали відображають дослідження того, чи спричинить припинення антидемпінгових заходів продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

У рамках проведення Перегляду жоден виробник чи експортер Товару походженням з Китайської Народної Республіки не висловив бажання співпрацювати з Міністерством та надавати інформацію. У зв’язку з цим Міністерство провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що протягом IV кварталу 2011 р. – III кварталу 2012 р. китайські підприємства імпортували Товар в Україну за демпінговими цінами. Порівняння нормальної вартості Товару та його експортної ціни, що фактично була оплачена під час продажу в Україну, здійснювалося на основі однакових базисних умов постачання. Проведене порівняння показало, що протягом зазначеного періоду демпінгова маржа становила 78,96 %. Разом з тим рівень цін імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки без сплати антидемпінгового мита був нижчим за собівартість та рівень цін продажу Товару національним товаровиробником на внутрішньому ринку України. За такого рівня цін імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки антидемпінгові заходи давали змогу усувати заподіяння шкоди вітчизняному виробникові. 

Водночас у рамках проведення Перегляду було встановлено, що китайські виробники використовують практику недобросовісної конкуренції під час експорту Товару в окремі треті країни.

Крім того, існують значні вільні потужності китайських виробників, які зростають, а також передумови для спрямування відповідних обсягів в Україну у разі припинення дії антидемпінгових заходів.

За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісією встановлено таке:

імпорт в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами;

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для того, щоб імпорт ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки не наносив шкоду національному товаровиробникові внаслідок демпінгового імпорту;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії демпінгу та заподіяння шкоди.

Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення  № АД-302/2013/4423-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки», яким вирішила продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 14 липня 2006 року  № АД-137/2006/143-36 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки», строком на п’ять років.

Зазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі