ПОВІДОМЛЕННЯ

Про фактичне закінчення строку застосування остаточних
антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну шприців
походженням з Королівства Іспанія, Федеративної Республіки
Німеччина, Сполученого Королівства Великобританії та
Північної Ірландії і Китайської Народної Республіки

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Мінекономрозвитку України повідомляє, що 6 листопада 2014 року фактично закінчився строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну шприців походженням з Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина і Китайської Народної Республіки.

ЗазначеніантидемпінговізаходибулозастосованорішеннямМіжвідомчоїкомісіїзміжнародноїторгівлівід 29 вересня 2009 рокуАД-216/2009/4402-37 «ПрозастосуванняостаточнихантидемпінговихзаходівщодоімпортувУкраїнушприцівпоходженнямзКоролівстваІспанія, СполученогоКоролівстваВеликобританіїтаПівнічноїІрландії, ФедеративноїРеспублікиНімеччинаіКитайськоїНародноїРеспубліки».