СОЦIАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Що робить влада для громади, дослiджував «УК»

Вiд сьогоднi «УК» i Урядовий контактний центр розпочинають iнформацiйний проект. Щовiвторка на шпальтах «УК» ми розповiдатимемо за пiдсумками тижня про роботу Центру, проблеми, з якими найчастiше звертаються до УКЦ громадяни. А також те, як владнi структури реагують на запити людей.

Так, протягом минулого тижня Урядовим контактним центром зареєстровано 6570 звернень зi скаргами, заявами та пропозицiями.

Переважна бiльшiсть звернень надiйшла вiд пенсiонерiв, робiтникiв, безробiтних та iнших категорiй громадян.

Людей хвилювало питання забезпечення дитячих полiклiнiк, лiкарень та пологових будинкiв м. Києва, Волинської, Донецької та Луганської областей безкоштовними вакцинами, особливо АКДС та БЦЖ, для проведення планових щеплень дiтей. Хворi на цукровий діабет скаржились на вiдсутнiсть препаратiв iнсулiну рiзних видiв, зокрема «Фармасулiн Н» та «Фармасулiн НNP», «Актрапiд». Бiльшiсть звернень з цих та iнших питань надходили з Iвано-Франкiвської, Запорiзької та Одеської областей.

Жителька Луганської областi Тетяна Петрiвна попросила сприяти в отриманн отриманнiлiкарського препарату, який входить до перелiку тих, що надаються за безоплатним рецептом. Вiдповiдь Тетянi Петрiвнi було надано Слов’яносербським районним територiально-медичним об’єднанням, де зазначалося, що безоплатний вiдпуск лiкарського засобу буде проводитися в центральнiй районнiй аптецi. Позитивне вирiшення питання пiдтверджено заявницею, яка зателефонувала на урядову «гарячу лiнiю» та висловила подяку за оперативну допомогу.

Заявник Валентин Кирилович звернувся стосовно забезпечення Денисiвської дiльничної лiкарнi (Тетiївський    р-н Київської областi) обладнанням для вимiрювання вмiсту цукру в кровi, оскiльки на даний час таке обладнання було вiдсутнє. Вiдповiдь заявнику було надано Тетiївською районною державною адмiнiстрацiєю, у якiй зазначалося, що лабораторiю Денисiвської дiльничної лiкарнi забезпечили необхiдними реактивами, а також апаратом для визначення рiвня цукру в кровi у хворих.

Телефон урядової «гарячої лiнiї» 0-800-507-309.

ДОВIДКА «УК»

Урядова телефонна «гаряча лінія» працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00 години, а також у суботу з 8:00 до 19:00 години. Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.