КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02 травня 2023 р.
№ 402-р
Київ

Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023—2025 роках

1. Схвалити Стратегію розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року, що додається.

2. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2023—2025 роках Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року, що додається.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України до 1 грудня 2025 р. проект операційного плану заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням, на 2026—2029 роки.

4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання операційного плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 березня Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіту про хід реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Стратегія та операційний план заходів, що додаються: