МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2013                                         м. Київ №                              310

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р. за № 850/23382

Про внесення змін доКоефіцієнтів, що застосовуютьсядо тарифів
Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України
та пов’язані з ними послуги

Відповідно до підпункту 4.3.5 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад що до регулювання цін (тарифів)» НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними  послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за  № 341/16357 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 8), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр В. В. Козак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
26 березня 2009 року № 317 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України
від 21 травня 2013 року № 310)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 850/23382

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

Читайте у додатках