Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

НАКАЗ

30.08.2013                                             №  620.1

                                  м. Київ                                      

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2013 р. за № 1612/24144

Про внесення змін до наказу  Міністерства енергетики та вугільної  промисловості України  від 26 листопада 2012 року № 920

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та з метою удосконалення організації розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 листопада 2012 року № 920 «Про затвердження Порядку розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за

№ 196/22728, такі зміни:

після пункту 1 доповнити наказ новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Відповідальним за розроблення балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, формування та коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу споживачам у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» визначити першого заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»   Франчука В.Г.».

У зв’язку з цим пункти 2 – 4 вважати відповідно пунктами 3 – 5;

у пункті 4 наказу слова «Макуху В. О.» замінити словами «Бондаренка А.Ю.».

2. Директору Департаменту з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива Рубану І.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Бондаренка А.Ю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Е. Ставицький