ФОНД   СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ   ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ 
ПРАВЛІННЯ 
ПОСТАНОВА 

21.09.2012                                                                                                                                                                  № 31

                  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                 
24 вересня 2012 року за № 1636/21948

Про внесення змін до постанови правління Фонду від 30 березня 2012 року № 15

Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», доручення Президента України від 15 березня 2012 року «Щодо забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя» та на виконання пункту 8 витягу з протоколу № 69 засідання Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 року правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови правління Фонду від 30 березня 2012 року № 15 «Про проведення перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей у 2012 році», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2012 року за № 490/20803, такі зміни:

пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

«1. Провести перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей, які отримують щомісячні страхові виплати станом на 01.09.2012 р. та яким перерахунок цих виплат здійснювався відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» до 01.03.2007 р., в межах бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік.»;

у підпунктах 1.1 та 1.2. пункту 1 слова та цифри «у 2006 році — 1,203; у 2007 році — 1,183» замінити словами та цифрами «у 2006 році — 1,367; у 2007 році — 1,292».

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 1 вересня 2012 року.

Голова правління Б.Райков