НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

27.02.2014                             Київ                                               № 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2014 р. за № 355/25132

Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Відповідно до Законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 3.6 глави 3 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458, такі зміни:

1) підпункт 3.6.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі застосування стимулюючого регулювання тарифи на постачання електроенергії встановлюються відповідно до окремих рішень НКРЕ.»;

2) перше речення підпункту 3.6.4 викласти в такій редакції: «НКРЕ має право переглядати, коригувати тарифи у разі виявлення нецільового використання коштів, передбачених у затверджених тарифах, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ним ліцензованої діяльності, виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ.».

2. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С. Тітенко