ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України

на 2013 рік"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року № 164-VII, № 176-VII і № 181-VII, від 21 травня 2013 року № 283-VII, від 2 липня 2013 року № 381-VII та від 4 липня 2013 року № 391-VII, № 392-VII, № 393-VII, № 394-VII, № 395-VII, № 396-VII і № 397-VII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "370.046.828,4" та "322.076.522,9" замінити відповідно цифрами "370.095.653,8" та "322.125.348,3";

в абзаці третьому цифри "419.330.090" та "370.481.809,1" замінити відповідно цифрами "419.378.915,4" та "370.530.634,5";

2) у статті 15 цифри "22.807.334,4" замінити цифрами "22.856.159,8";

3) внести зміни до додатків № 1 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України   В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 жовтня 2013 року
№ 624-VII

ДОДАТКИ № 1 і № 2 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ

"ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2013 РІК" читайте тут