ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 23 лютого 2022 року № 2099-IX, від 3 березня 2022 року № 2118-IX, від 15 березня 2022 року № 2120-IX і № 2135-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «1.593.495.680,8» та «1.372.382.556,6» замінити відповідно цифрами «1.793.495.680,8» та «1.572.382.556,6»;

в абзаці шостому цифри «256.363.385,3» та «160.259.208» замінити відповідно цифрами «456.363.385,3» та «360.259.208».

2. У статті 5 цифри «2.792.890.540,9» замінити цифрами «2.992.890.540,9».

3. Внести зміни до додатків № 2 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що передбачені цим Законом кошти в частині збільшення видатків державного бюджету на 2022 рік за бюджетною програмою «Резервний фонд» (код 3511030) спрямовуються виключно на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки і оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб.

3. Внести до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 15 лютого 2022 року № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2022 року № 2134-IX) такі зміни:

абзац другий  пункту 1 викласти в такій редакції:

«абзацу другого підпункту 1 і підпункту 3 пункту 16 та пункту 29 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 травня 2022 року»;

у пункті 3 слова і цифри «до 15 грудня 2022 року» замінити словами і цифрами «до 30 квітня 2022 року».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2218-IX

ДОДАТКИ №№ 1, 2 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2022 РІК»