ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами

України від 4 квітня 2013 року № 164-VII, № 176-VII і № 181-VII, від 21 травня 2013 року

№ 283-VII та від 2 липня 2013 року № 381-VII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри «363.129.749» і «315.523.988,5» замінити відповідно

цифрами «363.252.105» і «315.646.344,5»;

в абзаці третьому цифри «412.413.010,6» і «363.929.274,7» замінити відповідно

цифрами «412.535.366,6» і «364.051.630,7»;

2) у статті 15 цифри «16.254.800» замінити цифрами «16.377.156»;

3) внести зміни до додатків № 1 і № 3 до Закону України «Про Державний бюджет

України на 2013 рік» відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 392-VII

Повний текст Закону України читайте тут