ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри «1.323.923.761,5» та «1.182.907.265,5» замінити відповідно цифрами «1.350.384.418,6» та «1.209.367.922,6»;

в абзаці третьому цифри «1.499.469.883,7» та «1.345.921.899,5» замінити відповідно цифрами «1.525.930.540,8» та «1.372.382.556,6».

2. Доповнити статтею 37 такого змісту:

«Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл видатків за бюджетними програмами загального фонду державного бюджету «Видатки для Міністерства внутрішніх справ України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави» (код 1001210) та «Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави» (код 2101450) здійснюється у межах загального обсягу бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм).

Обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про перерозподіл видатків, передбачених абзацом першим цієї статті».

3. Внести зміни до додатків № 1, № 3 і № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
23 лютого 2022 року
№ 2099-IX

ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2022 РІК»