НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

06.06.201                 Київ                             № 679

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
18 червня 2013 р. за № 1026/23558

 

Про внесення зміни до Порядку  встановлення, перегляду та припинення  дії «зеленого» тарифу для суб’єктів  господарської діяльності

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 2.1 розділу ІІ Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 02 листопада 2012 року № 1421 (у редакції постанови НКРЕ від 14 березня 2013 № 251), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1957/22269, доповнити абзацом такого змісту:

«Заява щодо встановлення «зеленого» тарифу та визначені цим пунктом документи до неї, можуть подаватися суб’єктом господарювання одночасно із заявою на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.».

2. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С. Тітенко