МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Н А К А З

11.04.2016                           № 343               

Київ

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2016 року за № 594/28724

 

Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за відповідністю
імунобіологічних  препаратів, що застосовуються в медичній практиці,
вимогам державних і міжнародних стандартів

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 року за № 1356/26133, таку зміну:

пункт 5 розділу І після слів «туберкульозом та малярією в Україні» доповнити словами «, та на МІБП, що пройшли процедуру прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров’я та закуплені за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між Міністерством охорони здоров’я України та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі.».

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр     О. КВІТАШВІЛІ