ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2014 року     м. Київ     № 271

 Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 25 та 44 Закону України “Про Національний банк України”, а також на підставі пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 12 травня  2014 року № 270 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за   № 496/25273 (далі – Постанова № 270),  Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та в російських рублях, на які поширюються вимоги пункту 2 Постанови № 270, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України в розмірі 50 процентів.

Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Постановою № 270 та діє до 20 серпня 2014 року.

 Голова  С. І. Кубів