ПОВІДОМЛЕННЯ

Прозастосуванняспеціальногомитащодоімпорту вУкраїнутоварівпоходженнямзРеспубліки
Білорусь
увідповідьнадискримінаційнітанедружнідіїРеспублікиБілорусьщодо
кондитерських
виробів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 1 липня 2014 року розглянула звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про результати розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України – українських виробників – експортерів кондитерської галузі” та за результатами розгляду відповідно до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.1999 № 2120, прийняла рішення № 316/2014/4421-06 “Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій Республіки Білорусь щодо кондитерських виробів походженням з України та застосування адекватних заходів у відповідь” (далі – Рішення Комісії), відповідно до якого застосовано спеціальне мито щодо імпорту в Україну таких товарів походженням з Республіки Білорусь:

кондитерські вироби, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за товарними позиціями 1702, 1704, 1806 та 1905;

молочна продукція, що класифікується згідно з УКТ ЗЕД за товарними позиціями 0402, 0403 та 0405;

електричні лампи розжарювання, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 8539 22 90 10;

добрива, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 3105 20 10 00 та 3105 20 90 00;

холодильники, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 8418 10 20 10, 8418 10 20 91, 8418 10 20 98, 8418 40 20 00 та 8418 21 99 00.

Спеціальне мито застосовано до 31 грудня 2016 року (включно) у розмірі
55,29 % митної вартості товару.

Спеціальне мито застосовуються з моменту набрання чинності Рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів із дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі