КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2013 р.
  637
Київ

 

Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року (далі —Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній академії медичних наук (за згодою), Службі безпеки (за згодою), Державному управлінню справами (за згодою):

затвердити у тримісячний строк комплекс галузевих та регіональних заходів, розроблених з урахуванням Програми, і забезпечити їх фінансування;

подавати щороку до 1 лютого інформацію Міністерству охорони здоров’я про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України.

            Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Повний текст постанови читайтет тут