КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2022 р.
№ 593-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір

З метою забезпечення виконання Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір:

1. Затвердити план заходів з виконання Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів, забезпечити його виконання у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок міжна­родної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

План заходів, що додається: